ZSIZSIK - állat (családnév) borsózsizsik
(Fotó: borsózsizsik)
A zsizsikbogarak (Lariidae vagy más, helytelen nevükön Bruchidae, Mylabridae) többnyire felül kissé lapított tojásforma vagy gömbölyödő testalkattal bírnak, melyből a hátul befűződött fej ormányszerűen nyúlik előre. Fejlődésük magvakban megy végbe. A zsizsikek képezik az átmenetet a levélbogarak és az ormányos bogarak között, emellett nemcsak a bogarak, hanem lárváik felépítése is tanuskodik, utóbbiaknak ugyanis még meg van három rövid lábpáruk, akárcsak a levélbogárlárváknak.
Amint azonban a vak fehér lárva behatolt a mag belsejébe, megvedlik és ez alkalommal elveszíti feleslegessé vált lábait, úgy hogy hasonlóvá válik az ormányosok nyűszerű lárváihoz.
A borsózsizsik (Laria pisorum L.) fekete testét felül sűrű szürkéssárga és fehér testhezsímuló szőrözet fedi, mindegyik szárnyfedőjét fehér foltocskákból álló öv és hátul két fekete folt díszíti, a csápok töve vörösessárga. A bogár borsószemben kezdi életét és nagy, kerek, kirágott lyuk hátrahagyásával tavasszal távozik abból. Megesik, hogy melegebb helyiségben elraktározott orsóból már ősszel vagy télen kel ki. Tavasszal, amint a borsóföldek
virágzásban állnak, odakerülnek a bogarak is, párosodnak és a nőstények egy petét raknak egy-egy kis hüvelybe, illetőleg helyesebben, az elvirágzás után
szabaddá vált termőre. A fiatal lárva először átrágja a hüvelyt, majd a fejlődő borsószem gyenge hártyáját, hogy annak belsejébe kerüljön. A borsószemet
kifejlődésében és megérésében a lárva jelenléte nem zavarja, a befurakodással ejtett seb hamar beheged, ha pedig mégis tönkremenne, úgy a lárva kénytelen
a hüvely más borsószemébe áthurcolkodni. Bábot vagy bogarat tartalmazó érett borsószemet arról ismerhetünk fel, hogy az egy helyen feketésen áttetsző, ahol egy korongalakú fedő leválasztásával később a zsizsik kibújik. A borsózsizsik őshazájának Amerikát tartják, most azonban már az egész földön meghonosodott.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Kosztolányi Dezső – Zsivalygó természet:

 
ZSIZSIK.

- Nagyon kártékony vagyok. Legalább is ezt hirdetik rólam. A csürökben tudniillik néha-néha elmajszolok egy buzaszemecskét. Viszont a zsizsikek azt látják, hogy ti egész magtárakat zabáltok föl előlünk. Az ember sokkal kártékonyabb.

Zene: -