SÁMUEL - állat (fiú keresztnév) előember
(Fotó: előember)
A Sámuel férfi név a héber Semuél névből származik. Jelentése: isten meghallgatott.
Névnapok: február 16., augusztus 20. és augusztus 21., október 10.
Gyakoriság: a százas listán időnként meg szokott jelenni.

Samu (latinul: Homo erectus seu sapiens paleohungaricus)
néven ismert, Európa egyik legidősebb – mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt –
előembere, amelynek csontmaradványai a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő.
Faji besorolása meglehetősen esetleges, a korban a heidelbergi ember élt, amelyik se nem H. erectus, se nem H. sapiens, hanem önálló fajnéven Homo heidelbergensis. A fogak és a tarkócsont nem tér el a heidelbergi emberek ismert leleteitől.
Felfedezése:
Az előemberi telephelynyomokat 1962-ben Pécsi Márton találta meg.
1965 nyarán, Vértes László ásatásai során, napvilágra került egy körülbelül 350 ezeréves ősember nyakszirtcsontja és két gyermekfog. A maradványok megtalálásakor, augusztus 21-én, Sámuel napja volt, ezért az itt élt embert „Sámuel”-nek keresztelték. Közszájon elterjedt – kedveskedő hangvételű – elnevezése: Samu.
Tulajdonságai:
Samu a Homo erectus (magyarul: „felegyenesedett ember”) faj késői képviselője volt (Homo erectus seu sapiens paleohungaricus), amely átmenetet képez a még csak felegyenesedő előember és a már értelmes ősember között. Fejlettségéhez képest intelligens volt: kavicsból készült eszközöket használt, ismerte és használta a tüzet, zsákmányai között nagy testű állatok is voltak.
Múzeuma:
Az előemberleletek másolatai a Nemzeti Múzeum: „Vértesszőlős Őstelep” elnevezésű helyi kiállítóterületén láthatók. Eredeti környezetükben kiállított másodpéldányokban tekinthetők meg Samu nyakszirtcsontja, lábnyoma, csont-, kvarcit- és kovakő eszközei, tűzhelye, valamint két ismeretlen eredetű zápfog, valamint egy kardfogú tigris szemfogai és néhány ősnövényfaj.
A kiállított másolatok megrongálása:
2009. elején egy 14 éves lány vandál módon feldúlta a Vértesszőlősi múzeum kiállítását. A helyi általános iskola tanulója a saját lakásukhoz használt egyik
kulccsal nyitotta ki a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelyét, és ott a barátaival "szórakozott". Az ablakokra és a vitrinekre együttesek neveit firkálták, és széttaposták a Samunak elnevezett vértesszőlősi előember maradványainak másolatát. Ezen kívül több eredeti értéket is tönkretettek.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Sámuel első és második kötete – Biblia.

Zene: Mike Sámuel – Jöjjetek amíg lehet

Hang: az emberi fajhoz legjobban hasonlító állat a csimpánz (Győr Zoo).