SALÁTA – növény (családnév) daruláb
(Fotó: daruláb)
daruláb J: nyúlparéj. nyúlparéj J: vesszősen ágas, fészkes virágzatú gyomnövény; Chondrilla juncea.

A daruláb esetében a névadás szemléleti háttere a növény gyökerén lévő, salátának is használatos, gyenge csíra madárláb-forma alakja. Metaforikus elnevezés, először Kitaibel Pálnál szerepel 1798-ban, majd a Pallas lexikonban 1893-ban, a Növényszótárban 1911ben. A népnyelvben is ismert, a nyelvjárásokból sokfelé adatolt [MTsz. 386: daru-láb a ’Chondrilla juncea növény gyökerén levő madárláb-forma gyenge csírahajtás, amelyből tavasszal salátát készítenek’ (Kiskunhalas).
Ugyanígy: Nyr. 14 | Nyr. 30: daruláb saláta (Halas) ’korai tavaszi saláta’ | ÚMTsz.: daruláb (Monor és vid.) ’Chondrilla juncea’].
Társneve a német (< latin) eredetű pocogósaláta; vö. német Knorpelsalat, Knorpellattich, tulajdonképpen ’porcogós saláta’, mely a latin chondrilla névvel
függ össze. Ez (a mai szaknyelvi nemzetségnév) Pliniusnál olvasható antik növénynév, Dioszkuridész és Galénosz hasonló jelentésű görög chondrile terminusának átvétele. Ez pedig a görög chondrosz ’mag, porc, porcogó’ szóra vezethető vissza.
További társneve az aprókatáng, erősítőfű, szeretetre hajtó fű. 1775-ben bukkan föl a nyúlparé a’Lactuca leporina’ neveként Csapó Józsefnél. Ezután más
művekben is feltűnik (1783: NclB., 1833: Kassai, 1896: Pallas, 1911: Nsz.), egészen máig szerepel a szakkönyvekben. Mint a Pallas lexikonban olvasható, ez a növény „a homokpuszta fűvében magasra nő, és a nyúl elrágódik rajta”.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: salátatörvény

Zene: Kiskalász - Salátamánia