PILLE – állat (családnév) kormos pille
(Fotó: kormos pille)
Nemcsak a gyümölcsösben, a szőlőben is ajánlatos elvégezni a kéregkaparást. Nézzük csak, mi minden bújhat meg az elhalt, megrepedezett régi kéreg alatt.
A kormoslepke, kormospille, vagy kormos szőlőpille csak a szőlőn károsít. A telet a tőke fás részein fehér gubószövedékben vészeli át. Az áttelelő hernyók első ténykedése, hogy az éppen duzzadó rügyeket kirágják, kiodvasítják. Később a leveleken szabálytalan lyukakat rágnak. Van amikor az egész levéllemezt elfogyasztják. A nyári nemzedék hernyói pedig a levelek fonákját hámozgatják. A fiatal hernyók sárgás színűek, fejük fekete, a kifejlett hernyók barnásszürkék, szőrözöttek, hosszuk eléri a 15 mm-t. A kormoslepkének évente egy nemzedéke fejlődik. Mediterrán faj, főleg a Dél-Dunántúlon, Balaton-felvidéken szaporodhat fel.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Kosztolányi Dezső – Zsivalygó természet:
 
KÁPOSZTA-PILLE.

- Mi libegő-fehérek, nyugtalan-tétovák, akik tizével-huszával szálldosunk a levegőben, egy kéziratpapir darabkái vagyunk. Élt valaha egy költő. Az irt
egy remekmüvet, oly élő-tökéleteset, amilyen még sohase termett. De utolsó pillanatban széttépte, a szélbe szórta. Azóta röpködünk, mint könnyü, eleven
papirfoszlányok. Az élet lüktet bennünk. Ezért nem tudunk megpihenni, veszteg maradni, végkép lehullani.

 
Szólások, közmondások:
Nem hernyóból lett pille; kemény legény.


Zene: Dupla kávé – Pille-Pille.