NYAKÓ – növény (családnév, fiú keresztnév – régi) farkasszem
(Fotó: farkasszem)
farkasszem J: kék virágú szőrös gyomnövény; Lycopsis arvensis.

Viszonylag új keletű szaknyelvi kifejezés (R. 1894: Pallas, 1911: Nsz., 1951:Soó). Minden bizonnyal jövevényszó a németből, a Wolfsauge ’ua.’ tükörfordításával kerülhetett a magyarba. A növény tudományos genusneve, a latin lycopsis (< görög lykosz ’farkas’; opszisz ’kinézni’; op- ’szem’)’farkasszem’ jelentésű. Román megfelelője az ochiul lupului.
A növény társneve a csillagfű, fordulófű, gyökere-elfordult-fű, mácsonya, nyakfű, nyakó. Eredetileg más jelentésű, igen régtől adatolható növénynevünk
az ökörnyelv.
Lycopsis értelmezéssel bukkan föl a XVI–XVII. században: koz ökor nyelw az Erlanger Herbariumban. A német R. wild Oschsenzung, Scharfochsenzung, Ochsenzungenkraut, Ochsenzunge és a magyar név szó szerint egyezik. Tükörszóval állunk szemben a román limba boului (R. 1783: limbá bouluj), a cseh R. wolowy yazyk plany, lengyel R. wolowy iezyk, szlovák planý wolowý jazyk (szó szerint a Márton-féle műben vad ökör nyelv fű a neve), wolowý gazý ek ’Echium vulgare’ esetében is, és ezeket nem a különböző nyelveket beszélők gondolkodásának analóg volta hozta létre.
Mind a latin buglossos ’nagynyelvű, tulajdonképp ökörnyelvű’ szóra vezethetők vissza.
Már Pliniusnál olvasható a buglossos növénynév, mely a görög bouglosszosz,
bouglosszon ’ua.’ (Dioszkuridész) (< görög bousz ’tehén, ökör’ és glossza ’nyelv’) átvétele. A középkori füvészeknél szerepel a latin lingua bovis is.
Az elnevezés alapja a növény érdes, durva és nyelv alakú levele.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -