JUHAR – növény (családnév) sörgyefa
(Fotó: sörgyefa)
feketegyűrű J: a juharfával rokon cserje vagy kisebb fa; Acer tataricum. sörgyefa J: feketegyűrű.

Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Baróti Szabó Dávid szótárában nem szerepel. A Magyar Fűvész Könyvben bukkan fel 1807-ben jávor címszó alatt:
feketegyűrű jávor ’Acer tataricum’ (MFűvK.). Diószegi Sámuel 1813-ban megjelent Orvosi Fűvész Könyvében feketegyűrű (OrvF.). Valószínűleg a gyűrű ’juharféle’ lehet az összetétel előtagja a sörgyefa névben. Somogyban a tatár juhar, Veszprémben a kányabangita neve. A népnyelvben a sörgyefán kívül csörjefa és gyüricske.
A feketegyűrű összetételben a fekete színnév; a gyűrű pedig ’juharféle’ jelentésű. A színnév alapja az, hogy az ágak, a törzs héja fekete. A ’juharcserje’
jelentésű gyűrű a Magyar Oklevél-szótár adatai alapján már 1268-tól adatolható a magyar írásbeliségben: „Dumus que wlgo dicitur Gyrowbukur” (OklSz.). Ótörök eredetű szavunk, tatár (yirek, žirek), baskír (erek), csuvas (śirek) stb. megfelelői ’égerfa’ jelentésűek.
Társneve a tudományos név fordításával a tatár juhar. A juharfa antik acer nevére vezethető vissza a latin nemzetségnév. Ez az egyetlen latin fanév, amely
nem nőnemű, hanem – ismeretlen okból – semleges nemű volt. A régi galloromán akarnos, ófelnémet ahorn, görög akasztosz e szphendamnosz neveivel együtt az indogermán *ak- ’hegyes’ gyökre vezethető vissza. A növénynév a hegyes levélszegélyekre utal.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -