GYÖRGYIKE – növény (leány keresztnév) dália
(Fotó: dália)
A Györgyike női név a György férfinévből keletkezett a 19. században, belőle pedig a Györgyi utónév.
Névnapok: február 15., április 24., május 5., december 9.
Gyakorisága: 2000 után gyakran előfordul a százas lista középtáján.

dália J. gumós gyökerű, évelő kerti dísznövény; Dahlia.

1844-ben Petőfi Sándor egyik költeményében dahlia néven szerepel. Egy évvel később Jósika Miklós ír a dáliákról. 1847-ben Tótfalusi Miklós Virágkedvelő
című könyvében bukkan föl a szaknyelvben: dálya. Később dáhlia alakban is megtalálható, a népnyelvben dálja.
Nemzetközi szó; az angolban és franciában dahlia, a spanyolban dalia, az oroszban dálija, a németben Dahlie, alighanem ez került át latinosított végződéssel a magyarba, de fennáll természetesen annak a lehetősége, hogy a botanika latin szaknyelvéből jutott nyelvünkbe.
A mexikói növény először 1789-ben virágzott ki a madridi füvészkertben azokból a magokból, amelyeket Cavanilles abbénak, az ottani botanikus kert igazgatójának küldtek. Ő ismerteti 1791-ben Dahlia pinnata néven az akkoriban elhunyt svéd botanikus, Andreas Dahl, Linné tanítványának emlékére Icones et descriptiones plantarum című könyvében. Egy évtized múlva Karl Ludwig Wildenow, berlini botanikus – nem ismerve Cavanilles leírását – a növényt barátjáról, a szentpétervári akadémia tagjáról, Johann Gottlieb Georgiról georginának nevezte el. Kétnevű növény tehát, ami a tengerentúlról behozott növények esetében – érthető okokból
– egyáltalán nem ritka jelenség.
Társnevének, a georginának megfelelője a magyarban a népnyelvi györgyike vagy györgye. A moldvai csángó nyelvjárásba került át az azonos jelentésű román gherghină, több alakban: gërgina, gyergyina, gyërgyina.
A Dahlia tizenöt faja Mexikóra és Guatemalára szorítkozó elterjedésű, lágy szárú növény, gyökérgumós; némelyik több méter magasra megnő. Mexikóban már régóta termesztik, és éppen azokat a típusokat, amelyeket Európába a XVIII. század idején hoztak be. Ezekre vezethető vissza az összes mai díszdália, amelyeket Dahlia variabilis névvel foglaltak össze.
Eleinte mint közönségnek szánt kerti virágot kezdték termeszteni a karlsruhei kertészetben a XIX. század elején; a köstritzi dáliatenyészet 1824-től többféle dáliaújdonságot hozott piacra. 1826-ban Angliában hatvan fajtát termesztettek, 1844-re már ezerkétszázat. Franciaországban dálialáz tört ki, és csaknem elérte a tulipánőrület méreteit. Ma már több ezer változata van a dáliának.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -