GOMBA - gomba (családnév) piliscsabai kőgomba)
(Fotó: piliscsabai kőgomba))
Amerikai kutatók megtalálták a világ legnagyobb élőlényét. A közel 10 km2 nagyságú gomba persze rögtön megkérdőjelezi az egyed fogalmát is.
Mit is nevezünk egyednek?
Hol és hogyan él ez a monumentális organizmus?
Miért különös élőlények a gombák?
Ezekre és sok más kérdésre ad választ a cikk.
Amit a gombákról illik tudni:
A gombák mindig is misztikus csoportját alkották az élővilág öt birodalmának. Ennek egyik oka rendkívüli változatosságuk. Napjainkban kb. 70 ezer gombafajt
ismerünk, de becslések szerint fajszámuk az 1 milliót is elérheti. Színanyaguk nincs, tartaléktápanyaguk glikogén - mint az állatokban -, sejtfalukban
kitin - szintén állatokra jellemző - és hemicellulóz található. Szaporodásmódjuk rendkívül változatos, rendszerezésük a fajok számának növekedésével szinte
folyamatosan változik.
A nyálkagombák (törzse) a gombák birodalmának egyik nagy csoportja. Közös jellemzőjük, hogy állábakkal mozognak, nincs sejtfaluk, általában árnyas, nedves termőhelyeken fordulnak elő.
Legismertebb gombáink:
A hétköznapi ember által ismert gombák legtöbbje a (valódi gombák törzse) bazídiumosgombák közé tartozik. Nevüket a spórákat körülfogó bazídiumokról kapták.
A bazídiumok a gombafonalak, más néven hifák végén fejlődnek. A gombafonalakból felépülő micélium kalapra és tönkre tagolható.
A Saccharomyces cerevisiae tudományos névvel illetett pék- vagy sörélesztő, a penészesedésért felelős és penicillint termelő ecsetpenészfajok és az élősködő
lisztharmatfélék a tömlősgombákhoz tartoznak.

A világ legnagyobb élőlénye?
A 2001-ben Oregon államban történt felfedezés szintén hozzájárul ahhoz, hogy a gombák világát még bonyolultabbnak tüntessük fel. Az Armillaria ostoyae elnevezésű faj 2-8 ezer éve élhetett. Az akkor itt élt fák gyökerén élősködő gomba fejlődése spórából indult ki, majd további vegetatív szaporodással az egész környéket behálózta.
A területen vett mintákat genetikai vizsgálat alá vetették. Az eredmény bizonyítja, hogy a vizsgált "egyed" klónjai 9,65 km2-nyi területet borítottak be.
Az 1600 focipályát beborító gomba számos kutató szerint erősen megkérdőjelezi a korábbi egyed definíciót. A szupraindividuális (egyedfeletti szerveződési)
szintekkel foglalkozó tudósok is kaptak egy leckét, hisz az Armillaria az erdők ökoszisztémáiról alkotott nézeteket is némi reformra kényszeríti.
Az Armillaria okozta gyökérbetegség az USA-ban és Dél-Kanadában becslések szerint évi 3,8 millió m3 faanyag veszteséget okoz. Visszaszorítása komoly nehézséget okoz, hisz a talajban terjedő organizmust a tűz sem képes elpusztítani. Egyedüli lehetőséget az ellenállóbb fafajok telepítése és a fogékonyak kitermelése jelentheti.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Moldvai monda - A gomba keletkezése 
„Hát most elmondok én egy mesét, amelyiket hallottam régen az öregektől. És ez így is van. Mái napig is megvan az emléke.
Hát mikor Tolszon megkezdőttek a búcsúk, elmentek a búcsúra. Egyik faluba is, másik faluba is. Ott mindenki készítette jaz ebédet, hogy mégis legyen neki egy-két-három vendégje, hogyha nem több, de bár kettő, három legyen.
- Hát egy szegén asszonnak - nem ment senkise vendégségbe hozzájuk, hát elmaratt neki az ennivalója, a galuskája. Az vót a legelső és a legfontosabb. Nem birták elhasználni, mett nem vót ki.
Akkor ő szegén gondolkodott, hogy neki senki nem vót, egy vendégje se.
Mi csináljon ő annyi sok ennivalóval s neki nem leszen egy Isten fizessége se.
Hát mit gondolt ü, mit nem? Kivette innen a fazékat a galuskával és kivitte az
erdőbe. Kivitte innen az erdőbe, ott vett, minden, vett egy-két-három galuskát, s minden fának a tövibe tett egy-egy, két-három galuskát. Azokból a galuskákból
ott gomba lett. Jó, megennivaló gomba. S akkor ü aszonta: - Habár galuskának nem használták el, akkor használják el gombának. - S akkor visszajött s elment későbben is ki az erdőbe és kapott gombát. Mind úgy, ahogy ő rakogatta ja fának tövibe, úgy gombákat kapott. Akkor ő meghálálta a Jóistent, hogy: - Hála a Jóistennek, mégis hogy az ő ennivalója nem ment kárba. S hahótától mamái napig mindenki használja, aki szereti. S eszt a mesét Benkéné hallotta a régi öregektől, a mamái napig is folytatom és én is használom a gombát. Isten áldja meg!”

Zene: Beatles – gombafejűek.