BOROSTA – növény (családnév) süllőhínár
(Fotó: süllőhínár)
süll ő hínár J: víz színe alá merülő, sallangos levelű növény; Myriophyllum.

A szaknyelvi és nyelvjárási névben az összetétel előtagjával, török eredetű süllő halnevünkkel (Lucioperca sandra) vízinövényeket, általában tüskés hínárféléket
jelölnek. A névadás szemléleti háttere a halfaj szúróssága és a növénnyel közös élettere. A Myriophyllum süllőfű hasonneve tájnyelvi elnevezés a Balaton
környékén. A németben a süllőfű tükörszava a Schillkraut, mely’Chelidoium majus’ jelentésű.
A süllőhínár társnevei – melyek szintén az álló- vagy lassan folyó vizekben a víz alatti hínár fontos alkotójának az örvösen álló leveleire utalnak –,
a borosta, tóborosta és a vízi kapor. Ugyanígy alakfestő nevei a lókefe és az ezerlevél. Ez utóbbia német Tausendblatt tükörfordítása. A német terminus
pedig a süllőhínár latin tudományos nevének, a Myriophyllum (< görög müriosz ’számtalan’; phüllon ’levél’) elnevezésnek a megfelelője; a növény szárán szétágazó számtalan levélre utal.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -