BOGÁR – állat (családnév) óriáscincér
(Fotó: óriáscincér)
A bogarak (Coleoptera) az ízeltlábúak törzsének és a rovarok osztályának egyik rendje. A bogarak rendjének valóban egyik legfeltűnőbb sajátossága, hogy elülső pár szárnyuk megvastagodott és megkeményedett szárnyfedőt alkot, amely védi egyrészt a nyugalmi állapotban alá behajtogatott második pár hártyás szárnyakat, másrészt a gyengébben kitinizált potrohot. A kemény szárnyfedők megléte és a mai élő bogarak egységes morfológiai megjelenése miatt sokáig monofiletikus csoportnak tartották a bogarak rendjét, azonban egyre több - főként molekuláris biológiai - bizonyíték szól amellett, hogy legalább egy alrendjük, a ragadozó bogarak (Adephaga) külön fejlődési ágat képvisel.
Számuk, méretük:
A Földön eddig leírt bogárfajok száma körülbelül 400 ezer, a Kárpát-medencében (Magyarországon) pedig 6300.
A mintegy 170 mm hosszú óriáscincér (Titanus giganteus) Brazíliából a legnagyobb ismert bogárfaj, a góliátbogár (Golianthus sp.) pedig körülbelül 100 gramm súlyával a legnehezebb rovar. A Föld legkisebb ismert bogárfaja a Scydosella musawasensis nevű paránybogár, mintegy 325 µm-es hosszával. Az európai fajok mérete 0,5 és 75 mm közt változik, a legnagyobb közép-európai bogár a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus).
Részarányuk:
A bogarak rendjébe tartozik a Földön ismert élőlény-fajok több, mint 20%-a, ezzel ez a legfajgazdagabb rend. Az ismert rovarfajok 40%-át teszik ki a bogarak (hozzávetőlegesen 400 000 fajjal, és napjainkban is folyamatosan írnak le újakat. Néhány becslés a bogárfajok tényleges számát, beleszámítva a még felfedezetlen fajokat akár 100 millióra is teszi, de inkább elfogadott az 1 milliós becslés.
Rendszerezés:
A bogarak családszintű rendszerezése nagy vonalakban kiforrott, de a DNS-szekvenciákon alapuló új elemzések folyamatosan átrendezik a családok, sőt a családsorozatok határait és helyét. A rendbe az alábbi alrendek tartoznak:
Ragadozó bogarak (Adephaga) (Schellenberg, 1806);
Archostemata (Kolbe, 1908);
Myxophaga (Crowson, 1955);
Mindenevő bogarak (Polyphaga) (Emery, 1886).


TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK:

Irodalom: szólások, közmondások:
Bogara sincs; teljesen szegény, semmije sincs.
Bogara van; valami rögeszméje van, szeszélye van.
Bogár bújt a seggébe; nem találja a helyét.
Bogár után indul; helytelen úton jár.
Fekete, mint a bogár; csillogó fekete (főleg haj, szem).
Szédeleg, mint ősszel a bogár; olyan gyenge a betegségtől vagy annyira kapatos, hogy járni is alig tud.
Bogarat ereszt vagy tesz valakinek a fejébe vagy a fülébe; olyasmit közöl vele, ami nem hagyja nyugodni, töprengésre készteti amazt.
Bogarat küldtem, szart hajtott; ügyetlen embert küldtem, aki rosszul teljesítette megbízatását.
Igyál, ez öli meg a bogarakat; felszólítás borivásra.
Mi sem származtunk ill. én sem származtam a bogaraktól; nem vagyunk mi holmi senkiházi emberek ill. nem vagyok én akárki.
Bogár után nem indul az okos; rossz tanácsadóra ne hallgass!
Bogárból féreg; az is ártalmassá válhat, ami első tekintetre ártalmatlannak látszik.
Sok bogár gyűl ott össze, ahol sok a tej; azt a családot látogatják az ingyenélők, amely nem sajnálja tőlük az enni- és innivalót.

Kosztolányi Dezső – Zsivajgó természet:

SZARVASBOGÁR.

- Mindig állig fegyverben, páncélingben, vértben, kesztyüben, dzsidával, kelevézzel, ahogy ilyen középkori harcoshoz illik. Könyörtelenül megcsipem azt, aki elém kerül. Nekünk, bogaraknak nincs szivünk. Egy hosszu csővön át kering sárgás-vizenyős vérünk. Jobb is igy. Száz szemünkkel, mely finomabbra van csiszolva, mint a gyémántok lapocskái, minden irányban tudunk nézni, előre, hátra, magunk fölé és magunk alá. Aki ilyen élesen lát, annak nem is lehet szive.

SVÁBBOGÁR.

- Szeretlek benneteket. Sohase tágitok mellőletek. Folyton otthon ülök. Olyan házias vagyok. Miért nem szerettek?
 
TEMETŐBOGÁR.

- Sokan vagyunk, sokan. Mi takarítunk. Egyforma, fekete egyenruhánkban mindenütt megjelenünk, ahol kell, mint a köztisztasági hivatal alkalmazottjai, hogy véget vessünk az életnek nevezett undokságnak. Ti azt kérdezitek, hogy mi a halál értelme? Mi azt kérdezzük, hogy mi az élet értelme? Ami nektek vég, az
nekünk kezdet. Ami nektek gyász, az nekünk nász. Ami nektek bűz, az nekünk íz és illat. Izmos, rugékony szájunk ugy dolgozik, mint valami ércrugó. Tudósok
agyveleje, költők szive, festők szeme a csemegénk. Dinasztiánk kiterjedtebb, mint bármely emberi család. Koporsótokban végigkisérünk benneteket a vajas,
sajtos, ammóniákos erjedés minden izgalmas folyamatán, mindaddig, míg benne valóban a semmi nem ver fészket. Találkozunk...

Zene: Bogár muzsika (gyerekzenekar).

Hang: madagaszkári bütykös csótány (Jászberény Zoo).