BAKATOR – növény (családnév) bakator
(Fotó: bakator)
bakator J: (rég) kékespiros bogyójú magyar szőlőfajta.

Személynévként már 1385-ből adatolható a Bakator (OklSz.), köznévként pedig 1590-től, Szikszai Fabricius Balázs könyvének megjelenésétől. Ezután számos
munkában megtalálható (1604: Szenczi, 1767: PPB., 1794: Takáts, 1798: Szirmay, 1829:Görög, 1833:Schams, 1836: TudGyűjt. 8, 1837:MNy. 2), majd 1837-től kezdve az összes forrásban ugyanígy szerepel.
Természetesen a népnyelvben is sokfelé használatos (ÚMTsz.: Kiskunhalas | Tsz.: Erdély | MNy. 2: Diósgyőr | Görög: Borsod megye).
Ismeretlen eredetű szőlőnevünk. Már Haller Ferenc kapcsolatba hozta 1834-ben egy francia bacca d’or alakkal, mely azonban máshol nem szerepel. Több forrás szerint (Révai, MNy. 34, Pallas stb.) a bakatort a XV. században Olaszországból, Nápoly környékéről hozták be. Erre a tévedésre épül az az etimológiai megfejtési kísérlet, mely a nevet az olasz bacca-d’oro ’aranybogyó’ szóból magyarázza (Görög, CzF., EtSz., OlJsz., NyK. 23). Ilyen szőlőnév azonban az olaszban nincs. Még valószínűtlenebbé teszi az egyeztetést az a – figyelmen kívül hagyott – tény, hogy a bacca d’oro ’aranyszínű bogyó’ jelentéssel egyszerűen nem illik a bakatorra, hiszen annak szemei sötétvörösek, kékespirosak (vö. hasonnevei közül: meggyszínbakar, bakator piros, ménesi rózsa, rózsaszőlő), valamint az is, hogy a szó személynévként már 1385-ben fölbukkan: Ladislao Bakator.
Egyébként is az Érmellékről került hozzánk, onnan Erdélyben és a Dunántúlon terjedt el. Neve semmilyen feltételezett olasz szóból nem származhat. Helynévi
származásának magyarázata (Rapaics 1940, illetve MNy. 39) szintén elfogadhatatlan, a Buccari, horvát Bakar városnévre a bákor, bakar szőlőnév vezethető vissza, melynek összefüggése a bakator elnevezéssel azonban bizonytalan.
A magyarból több nyelvbe átkerült: német Bakatortraube, bolgár bakator rozovüj, cseh bakator erveny, francia bacator rouge, olasz baccador, horvát crvna bakatorka, bánsági sváb bakator, román bocotór és bakator alba, szerbhorvát bakator bijeli, szlovák bokadora.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Titi Hajnalka - Bakator

Zene: Bakator zenekar – Egynótás mulatozás