SZULÁK – növény (családnév) délignyitó
(Fotó: délignyitó)
délignyitó J: kék, fehér vagy rózsaszín virágú, csak nappal nyíló szulákfajta dísznövény; Convolvulus tricolor.

A Convolvulus tricolor hasonneve a délike, délignyíló, társneve a háromszínű szulák.
Diószegi Sámuel 1813-ban megjelent Orvosi Fűvész Könyvében (OrvF.)
már délignyitó.
A tudományos Mesembryanthemum nevet Linné adta egy másik növénynek a görög meszembría ’dél’ és az ánthemon ’virág’ szavak felhasználásával. Nyilván a Mesembryanthemum mintájára keletkezett a növény német Mittagsblume tükörszava. A magyarban is akad arra utaló elnevezés, hogy a jelölt növény csupán a legerősebb napon, délben virágzik, vagy csak délig – virágait akkor már becsukja –, mint például a vadhajnalka; vö. délvirág, illetve délike, napcsillag ’Delosperma’, N. déliglátó ’Calistegya sepium’. Tompa Mihály Virágregék című sorozatában így ír róla:

Az ébresztő szót hallá délike,
S midőn már délben érzé a napot,
Megnyitván kelyhét meleg súgara,
A hajnalkának választ így adott:

„Hagyj engem a korány óráiban
Pihenni a jó földnek kebelében;
a déli napfény kedvesebb nekem,
Abban virúlok, nyílok, élek én!”

A délignyitó Natter-Nád Miksánál 1939-ben a Mirabilis, azaz a csodavirág. A tudományos genusnév Linnétől származik; a Mirabilis jelentése ’csodálatos’.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -