SZNUK; snuk (családnév) fekete abroncshal
(Fotó: fekete abroncshal)
abroncshal J. mélytengeri, a piacokon gyakori hal; Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo.

• A Nyelvtörténeti szótár idézi a MonTME. (Monumenta Historica. Török-magyarkori történelmi emlékek I–II.) egy XVI. századi adatát: „Egy abroncsos halat vöttünk 45 d.” Számos helyen adatolható egy hazai vizeinkben előforduló faj abroncsos hal’nagyon szálkás hal, a bordát képező szálkák erős kidomborodással összeérnek’ (Nyr. 25) neve: R. 1890: ua. (NySz.); a népnyelvben ÚMTsz. | Nyr. 25: abroncsos ’ua.’.A hal faji azonosítása az adatok alapján lehetetlen.

A tengeri abroncshalfélék, abroncsos halak aTrichiuridae családba tartoznak. Az abroncshal összetett névben szereplő abroncs ’gyűrűszerűen szorosan összefogó pánt’ jelentésű, amely a hordó dongáit vagy a fa kocsikereket összetartó karika alakú vaspánt. A legtöbb szláv nyelvben az obrucs szó ilyen jelentésű. A magyar szó n hangja arra mutat, hogy igen korán, a második évezred elején került nyelvünkbe, amikor sok szláv nyelv őrizte még a nazális magánhangzókat. Az abroncshal terminus megfelelője a ném. Bandfisch ’Cepola, Lepidopus, Trichiurus’ (VNAE.) (ezek az Atlanti-óceán keleti vizeiben és a Földközi-tengerben honos halak).

A sertefarkú halak ’Trichiurus’ nemzetségébe azok az abroncshalfélék tartoznak, amelyeknek a farka hosszú, sörte alakú hegyben végződik. Erre utal a lat. szaknyelvi Trichiurus nemi név is (< gör. thrix, trichósz ’haj’). Az ezüstös sertefarkúhalat ’Trichiurus lepturus’ alakja miatt kardhalnak is nevezik. A pikkelylábúak ’Lepidopus’ nemzetségébe tartozó halak sajátos nevüket azért kapták, mert testük szinte teljesen csupasz, visszafejlődött hasi úszójukat mindössze egy pikkelypár jelképezi. Erre utal a latingenusnév is (< gör. lepísz, léposz ’pikkely’ és pousz ’láb’).

A fekete abroncshal ’Aphanopus carbo’ igen híres hal Madeirán, ahol a portugál espada nevén ismerik. Ez ugyanúgy ’kard’ jelentésű, mint a német, orosz vagy spanyol neve. A latin Aphanopus nemi név görög elemekből áll, gör. aphanész előtagja ’rejtett, láthatatlan’, itt ’eltűnt, elvesztett’ jelentésű, utótagja (gör. pousz ’láb’) itt ’hasi uszonyt’ jelent. A latin carbo fajnév pedig ’szén’ jelentésű, a hal fekete színére utal, akárcsak számos nevében: ang. black scabbardfish, black espada, dán sort sabelfisk, fr. sabre noir, ném. schwarzer Degenfisch, stb.(FB.).

A villásfarkú abroncshal ’Lepidopus caudatus’és a szerzői ekvivalens farkos abroncshal (VNAE.) elnevezés a hal jellegzetes farkára utal. A genusnevet lásd fent, afajnév ugyancsak a sajátos farokra utal, hiszen a lat. caudatus ’farkos, farokkal ellátott’ jelentésű. A vörös szalaghal ’Cepola rubescens’ terminus esetében a névadási szemlélet háttere e hal abroncs, szalag alakú testformája. Nevében a jelző, akár lat. szaknyelvi rubescens fajneve, a hal vöröses pikkelyeire utal. A vörös szalaghal szó szerinti megfelelője azol. bandiera rossa (EL.), ang. red bandfish és a ném. roter Bandfisch (VNAE.).

♦ Az abroncshalfélék a sertefarkúak (Trichiurus) nemzetségébe, a pikkelylábúak (Lepidopus) nemébe tartoznak. A Cepolidae család a sügérfélék rendjének tagja. Általában pirosas vagy rózsaszínű testük igen nyúlánk és oldalról lapos, vagy csupaszok, vagy pedig csak igen kis pikkelyek borítják. Hátúszóik összeolvadtak, s az egyetlen hátúszó a test legnagyobb részét szegélyezi. A snuk a nagyobb termetű és ragadozó életmódot folytató abroncshalfélék közé tartozik. Az ausztráliai partokon gyakran nagy rajokban jelenik meg, az ottani sporthorgászok csónakkal vontatott horoggal is fogják. Igen ízletes fehér húsa van. A fekete abroncshal pikkelyei hiányoznak a testéről, ezért a zsidóknak tisztátalan, tilalmas. 1500–2000 méter mélyben él, a szivárvány minden színében pompázik, de amint kifogják, egyrészt azonnal megöli a légnyomáskülönbség, másrészt – fényre érve – bőrük megfeketedik. Madeira szigetén gyakori étel. Külsőre leginkább az angolnához hasonlít, a bőrétől igen nehéz megfosztani (érdes kesztyűvel ledörzsölik róla a fekete felhámot). Igen nagy a szeme, kígyószerű teste 1–1,5 méter hosszú. A villásfarkú abroncshal hosszúkás, ezüstös, pikkelyek nélküli teste két méteresre is megnő. Az Atlanti-óceán trópusi és szubtrópusi vizeiben, a Csendes-óceán néhány részén és a Földközi-tengerben honos rablóhal. Májustól októberig leginkább Szicília keleti partja mentén, Messinától Cataniáig fogják. Erős harapása van. Igen jóízű húsa kedvelt étel. Az Emory Egyetem kutatói azonosították az első olyan halat, amely az evolúció során megváltoztatta látásmódját. Az abroncshalon tett felfedezés azért is rendkívüli, mert ez a hal az egyetlen ismert állatfaj, amely képes volt molekulatörléssel megváltoztatni vizuális spektrumát.

2004-ben a fekete abroncshal az európai közösségi hajókra alkalmazandó éves fogási mennyisége (a fajokra és területekre vonatkozó halfogási korlátozások alá eső területeken) élősúly tonnában: össz. 11 357 tonna (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2004. 12. 31.). A faj jelölésére használandó kód: BSF; „vonóhálóval halászható, a fekete abroncshal járulékos fogásait bele kell számítani a kvótába” megjegyzéssel (uo. lásd Jogszabályok, 2007. 1. 20.).


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -