SZIRTI(PÓK) – állat (családnév) kisalföldi szirtipók
(Fotó: kisalföldi szirtipók)
Parasyrisca arrabonica Szinetár & Eichardt, 2009 2357 kisalföldi szirtipók 36TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Kisalföldi Meszes Homokpuszta természeti értékei
Az európai jelentőségű magyar futrinka és homoki nőszirom mellett számos védett állat- és növényfajnak élőhelyet biztosító kisalföldi meszes homokpuszta egykor Győrtől egészen Esztergomig húzódott, mára azonban jelentős része megsemmisült. A gyorsan terjeszkedő települések, a mezőgazdasági művelés fejlődése, a termőhelyek változása és az erdősítés néhány évszázadon belül szinte teljesen megsemmisítette ezt a különös, sokak számára ismeretlen védett élővilágot. Az egykori és jelenlegi katonai gyakorló területeken azonban a homokpuszta növényzete védve maradt.
A katonai használatnak köszönhetően találkozhatnak a környéken kirándulók a sárga virágáról ismert poloskaszagú kosborral, agárkosborral vagy fekete kökörcsinnel is. A védett növények mellett számos különleges állatfaj, így a hímjének feltűnő piros színéről felismerhető bikapók vagy a kisalföldi szirtipók, melynek első példányát itt találták meg a világon. Az egykori legelőerdők maradványaiként álló több száz éves tölgyfák, amellett, hogy fészkelőhelyet biztosítanak a madaraknak, a nagy hőscincér és nagy szarvasbogár állományának biztosítanak élőhelyet. A homokbuckák közötti mélyedésekben kialakulhatnak kis vízfelszínek is, amelyek jelentős kétéltű állománynak nyújtanak szaporodóhelyet, így a barna ásóbékának vagy vöröshasú unkának.
A fennmaradt természeti értékek megőrzése érdekében a gönyűi lőtér 1992-ben része lett a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetnek, így országos jelentőségű védett természeti területnek minősül, amely 2009-ben került be a Natura 2000 területek közé, a Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként.
Annak érdekében, hogy gyermekeink és unokáink is felfedezhessék az itteni táj természet adta szépségét, gyönyörködhessenek az itt élő védett állat- és növényvilág sokszínűségében, sürgős intézkedéseket kell tennünk.
Erre biztosít lehetőséget az Európai Unió LIFE+ programja keretében elnyert 1,73 millió euró költségvetésű pályázat, amelynek segítségével lehetővé válik a kisalföldi homokpuszta területén elhelyezkedő honvédségi lő- és gyakorlóterületek természetvédelmi célú helyreállítása.
A természeti értékeket veszélyeztető tényezők és akciókA projekt keretén belül elsősorban a tömegesen elterjedt, más kontinensekről behurcolt növények, így a selyemkóró vagy a bálványfa eltávolítására is sor kerül. Mivel ezek gyors terjedésükkel kiszoríthatják a természetes élőhelyek fajait, és helyükön fajszegény, gyomos közösségek alakulnak ki, ezzel veszélyeztetik a hazai élővilágot.
A homokpuszta területén belül több helyen is problémát jelent a háztartási hulladékok, gumik, műanyagok, illetve veszélyes hulladéknak minősülő anyagok felhalmozása. A pályázat keretében felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók, a használaton kívüli katonai épületek, betontömbök. Helyükön a természetes domborzat és növényzet helyreállítása érdekében homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítására kerül sor.
A Magyar Honvédség kiemelt feladatának tekinti a természeti értékek megőrzését és a korábban mellőzött területek állapotának javítását. A környezetvédelem és a honvédelem feladatainak összehangolása érdekében a területet használó katonai személyzet több alkalommal is természetvédelmi oktatásban részesül. A projekt keretében nagy hangsúlyt fektetünk a helyben lakók tájékoztatására is, hiszen az itt élők többsége nem tudja, hogy milyen gazdag természeti örökség közelében lakik.
Kedves Természetbarátok!
Környezettudatos magatartással, példamutató módon Önök is elősegíthetik a természeti környezetünk megóvását. Csatlakozzanak programunkhoz, és védjük meg együtt a Győr környéki homokpuszta növény- és állatvilágát! Közösen képesek vagyunk megőrizni az itteni természet csodálatos sokszínűségét a jövő nemzedékek számára is.
A minél szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében kérjük, látogassanak el weboldalunkra:
www.kisalfoldilife.hu

az oldalon hírlevelünkre is feliratkozhatnak, amelynek segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhetik a projekt keretein belül végzett munkálatok előrehaladását.

Zene: -