SZIRT(ŐR) – növény (családnév) szirtőr
(Fotó: szirtőr)
18.1.4. Csoport: Bromo-Festucion pallentis Zólyomi 1966
(Szubmediterrán mészkő-dolomitsziklagyepek)
A Bromo-Festucion pallentis társulások a Dunántúli-középhegység, a Mészkő-Alpok és az Északi-Kárpátok előhegyeinek szubmediterrán jellegű mészkő-dolomitsziklagyepjei. Túlnyomórészt bennszülött vagy reliktum társulások, amelyek sekély, kövecses dolomit-rendzina talajokon, a mészkövek közül főleg a kemény jura-mészkőn és édesvízi mészköveken alakultak ki és maradtak fenn.
Laza szerkezetű, alacsony gyeptársulások, amelyekben zsombékszerűen növő alacsony füvek (Festuca pallens, Stipa eriocaulis) és sások (Carex humilis) uralkodnak. Magasabb növésű fű csak a magyar rozsnok (Bromus pannonicus) és az élesmosófű (Chrysopogon gryllus), amelyek azonban nem alkotnak zárt, magas állományokat.
Jellemző fajai között alpesi származású tőlevélrózsás kétszikűeket, védett és reliktum fajokat találunk. Ilyenek a sulyoktáska (Aethionema saxatile), a havasi nyúlhere (Anthyllis vulneraria subsp. alpestris), a korongpár (Biscutella laevigata agg.), a magyar rozsnok (Bromus pannonicus), a szürke bogáncs (Carduus glaucus), a terpedt koronafürt (Coronilla vaginalis), a Szent István-szegfű (Dianthus regis-stephani), a kövér daravirág (Draba lasiocarpa), a balatoni galaj (Galium austriacum), a szirtőr (Hornungia petraea), a szőke oroszlánfog (Leontodon incanus), a medvefül kankalin (Primula auricula subsp. hungarica), a magyar gurgolya (Seseli leucospermum), a délvidéki árvalányhaj (Stipa eriocaulis), és a pannon borkóró (Thalictrum pseudominus).TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Az asszociációcsoportot Zólyomi eredetileg a Brometalia rendbe sorolta, azzal a meggondolással, hogy Braun-Blanquet eredetileg a szubmediterrán gyepeket osztotta ebbe a rendbe. Valójában az Alpok déli lejtőinek szubmediterrán gyepjei és az Appenninekéi is oromediterrán helyzetűek, vagyis a mediterrán övezetből vertikálisan emelkednek ki, és a bükkös öv sziklagyepjei, illetve rétjei. Ezeknek számos eleme a mi dolomit gyepjeinkben is megtalálható, de nálunk keverednek pannóniai, kontinentális, illetve balkáni és kelet-szubmediterrán elemekkel. Végső soron ezekben a társulásokban a sziklagyep-jelleg dominál, és ezért egyet kell értenünk Mucina és Kolbek felfogásával, amely ezeket a gyepeket a Stipo-Festucion pallentis rendbe és nem a Brometaliába osztotta.

Zene: Szirt együttes.