SZIKÁR(SZIK) – növény (családnév) szikárszik
(Fotó: szikárszik)
Szikárszik
(Petrosimonia triandra)
Természetvédelmi értéke 5000 FtTOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: ma főleg a kistáj szegélyeiben sziki rétek, nádasok, fajszegény magassásrétek, nagyobb vízterek hínár vegetációja és ültetvény jellegű erdők képviselik. Flórájának középhegységi kapcsolata gyenge. Szolonyeces típusú szikesek fordulnak elő, a padkásodás igen ritka (pl. Kecskeri-legelő). Több a cickórós, mint az ürmös gyep (bárányparéj Camphorosma annua, seprűparéj Bassia sedoides, heverő seprűfű Bassia prostrata, szikárszik Petrosimonia triandra, sziki ballagófű Salsola soda). A puhafaligetek (nyári tőzike Leucojum aestivum), mezofil lomberdők (gyöngyvirág Convallaria majalis, erdei estike Hesperis sylvestris, zöldes sás Carex divulsa, nehézszagú gólyaorr Geranium robertianum, édeslevelű csüdfű Astragalus glycyphyllus, zsidócseresznye Physalis alkekengi) valamint a tatárjuharos- és sziki tölgyesek maradványai (pl. Kisújszállás: Öregerdő) inkább csak lágyszárú növényzetükben lelhetők fel (bérci here Trifolium alpestre, parlagi rózsa Rosa gallica, sziki és buglyos kocsord Peucedanum officinale, P. alsaticum, réti őszirózsa Aster sedifolius). A diverz löszpuszta- és erdőssztyepp-vegetáció (macskahere Phlomis tuberosa, gór habszegfű Silene bupleuroides, törpemandula Prunus tenella, szennyes ínfű Ajuga laxmannii, karcsú orbáncfű Hypericum elegans, pusztai gyújtoványfű Linaria biebersteinii) főként mezsgyéken, kunhalmokon, gátakon, ill. extenzív gyümölcsösökben maradt fenn. A rétek főként ecsetpázsitosak. A mocsárréteken és mocsarakban a gyakoribb sásfajok mellett a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), keserű édesgyökér (Glycyrrhiza echinata) jellemző, a zsiókások szórványosak. A terület iszapnövényzete gazdag (látonyafajok Elatine spp., iszaprojt Limosella aquatica, iszapfű Lindernia procumbens, henye káka Schoenoplectus supinus), hínárvegetációja értékes. Sok a kipusztult faj: óriás útifű (Plantago maxima), tátorján (Crambe tataria), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), dunai szegfű (Dianthus collinus), hólyagos here (Trifolium vesiculosum), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana). Túrkeve város Jász-Nagykun-Szolnok Megye keleti szélén (Kisújszállás és Mezőtúr városok között, a Hortobágy - Berettyó jobb partján) helyezkedik el.

Zene: -