SZÉNA - növény (családnév) széna
(Fotó: széna)
A széna szárítással tartósított zöldtakarmány, a haszonállatok egyik legjelentősebb téli takarmánya.
Vitamintartalma más takarmányfélékkel összehasonlítva magas. Magyarországon legnagyobb jelentőséggel a réti széna bír. Az anyaszéna az első Kaszálásból származik, míg a sarjúszéna a nyár folyamán újrasarjadzó növények második és harmadik kaszálásából.
Az édes réti széna zömét Pázsitfűfélék és pillangósvirágúak alkotják, míg a savanyú széna a lápréteken termő Savanyúfüvekből (pl. sás, káka, szittyó) áll.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom:
A rossz gazból sose lesz jó széna; ami lényegében rossz, az nem is javulhat meg.
Ha ily drága a szalma, hogy leszen a széna!?; ha a rossz is ilyen sokba kerül, mennyibe kerülhet a jó!?
Olyan a feje, mint egy szekér széna; nagyon borzas a haja.
Olyan a különbség, akár a széna meg a szalma; nagyon nagy a különbség köztük.
Széna-e vagy szalma?; jól vagy balul ütött-e ki a dolog? Vagy, jó vagy rossz hírt hozol-e? vagy, igen-e vagy nem?
Széna van a szarván; ártó szándékú vagy haragos ember.
A más szénáját húzza, lopja; a más feleségének udvarol, elszereti valakinek a feleségét.
Szénát, szalmát enne; mindent megtenne valaki kedvéért, vakon engedelmeskednék.
Előbb kaszálják a szénát, mint a sarjút; úgy van az rendjén, hogy előbb az idősebb lány menjen férjhez a családból, és csak azután a fiatalabb.
Széna akkor széna, mikor boglyában van; nem szabad a szénát sokáig gyűjtetlenül hagyni, mert megázhat, és akkor veszít az értékéből.
Szénán is álmodozhatik a szegény; a reménytől senkit sem lehet megfosztani.
Szénára szokott bika eljön holnap is; ha jóltartják az udvarlót, nem marad el a háztól.
Szentelt széna nem hizodalmas; a rendekben megázott szénának kevés a tápereje.
Úgy áll a haja, mint egy szénaboglya; nagyon borzas, rendetlen a haja.
Oly boglyas, akár egy szénakazal; fésületlen, rendetlen a haja.
Olyan a feje, mint egy szénásszekér; nagyon borzas.
Nincsen olyan rakott szénásszekér, amelyre egy szál széna fel nem fér; bármely teherhez hozzá tehetünk még egy keveset.

Zene: Dobroda – Széna van az ólba