SZÁSZ(FŰ) – növény (családnév) télizöld-meténg
(Fotó: télizöld-meténg)
meténg J: indás szárú, kék virágú, tavasszal virágzó növény; Vinca.

1516 körül: „flos Iouis: netheng Boncz fy” (Nyr. 34). 1570 körül Lencsés György kéziratos orvosbotanikai művében metyngeth (Ars Medica). 1583-ban Clusius–Beythe pannóniai flóraművében szintén szerepel az elnevezés: „Peruinka. clematis. daphoides: meténg” (NomPann.). 1588-ban Frankovith Gergelynél „meteng auagy folyo fiu”. 1590-ben Szikszai Fabricius Balázsnál azUrtica periuncta meteng. 1783-ban Benkő Józsefnél meténg, illetve szász-fü, loncz, folyó-fü (NclB.).
1813-ban Diószegi Sámuelnél meteng (OrvF.).
Származása ismeretlen. Nyelvjárási szó. A növénytani szaknyelvben a télizöld szinonimájaként használatos a Vinca neveként. A Vinca minor a télizöld-meténg, azaz a boncs, folyófű, erdeipuszpáng, földiborostyán, kis télizöld, lonc, mirtuszkoszorú, szárfű, szászfű, zöldág, télizöld, örökzöld. Német neve is Immergrün, Sinngrün.
A Vinca nemzetségnevet Linné adta a növény ókori, már Pliniusnál olvasható latin vincapervinca neve alapján. Az összetétel előtagja használatos
továbbá az ófranciában venche és a régi olaszban erba vinca ’ua.’ alakban. Az utótag folytatója pedig a növény francia pervenche, olasz pervinca,angol
periwinkle neve. A teljes összetételt használja a spanyol a zsidómirtusz neveként: vincapervinca.
Társneve még a bervéng, mely már 1470-től, a Casanate-glosszák idejétől adatolható: „Pervinca: berwing” (CasGl.). 1578-ban Melius Juhász Péternél boerueit, 1595-ben Beythe Andrásnál boerveng (FK.). A népnyelvből a Magyar Tájszótár nörving, bervény, az Új magyar tájszótár (ÚMTsz.) börveng, bőrving, bőring,a Magyar növénynevek szótára (MNöv.) billing alakváltozatát közli. Német eredetű; a mai Bärwinkel, ófelnémet berwuinka, középfelnémet berwinke, korai újfelnémet berwink, berwinckel ’ua.’átvétele. A német szó pedig a növény latin pervinca nevéből származik.
Dísznövényként a meténget kertekben és temetőkben mint árnyéktűrő, gyeppótló növényt már régóta termesztik. Fagyérzékeny. Elsősorban indái útján szaporodik.
Az utóbbi években vált fontos gyógyszeripari alapanyaggá. A meténgből készült gyógyszer keresett vérnyomáscsökkentő, jelentős exportcikk. Hazai kutatások
mutatták ki először, hogy a meténgből kivonható vinkamin farmakológiailag a rezirpinhez hasonló vérnyomáscsökkentő, de mentes annak káros utóhatásától.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Szász Károly.

Zene: -