SZALMA - növény (családnév) szalma
(Fotó: szalma)
A szalma a szemtermésükért termesztett növények (vagy szűkebb értelemben csak a gabonafélék) Cséplése után visszamaradó szár és szárrészek gyűjtőneve. A gabonaszalmák között megkülönböztetünk tavaszi (pl. árpa-, zab-) és őszi (búza-, rozs-) szalmát. A tavaszi vetésű gabonaszalma fehérjetartalma nagyobb, mint az őszi vetésűé, ezért állatok (pl. juh) takarmányozására megfelelőbb. A szalmát ezen kívül gyakran használják istállóban tartott állatok
almozására.
Az ürülékkel keveredett alom trágyaként (ún. istállótrágyaként) alkalmazható. A szalma felhasználható fűtésre, tetőfedésre, készülhetnek belőle különféle használati tárgyak (pl. kalap, kosár) valamint papír is. A mákszalmából morfin vonható ki – a módszer kifejlesztése Kabay János nevéhez köthető.
A szalma mint fűtőanyag:
A szalma fűtőanyagként való használata leginkább Dániában terjedt el, a skandináv ország világelső a szalma energiahordozóként való hasznosításában. 2013-ban több mint 5 milliárd kWh áramot termeltek szalmával, amely több mint 15%-át adta a villamosenergia-felhasználásnak.
A Székelyföldön ma is élő hagyomány a szalmából készített tárgyak ajándékozása. A szalmabábuk, üvegtartók, virág, kalap, koszorú, feszület, alátét, oldaltáska stb. készítéséhez Alakor kétsoros búza kézi vágással kapott szalmáját használják fel.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Irodalom: szólások, közmondások:
Bizonytalan adósságnak szalma a kamatja; semmit sem ér a kamat, ha bizonytalan, hogy egyáltalán visszakapjuk-e kölcsönbe adott pénzünket.
Úgy áll a szájában a cigaretta vagy a szivar, mint a disznó seggében a szalmaszál; nem illik a cigaretta, illetve a szivar a szájába.
A fuldokló ember a szalmaszálhoz is kap; a bajba jutott ember mindent megkísérel, hogy javítson sorsán.
Kapós, mint karácsonykor a szalmakalap; senkinek sem kell, éppen nem kapnak rajta, ill. semmi szükség sincs rá.
Aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdeznek tanácsot; aki szeptember 29-e után is úgy öltözik, mint ahogyan nyáron szoktak, az nem lehet okos ember.
Nyáron csináltass szánt, télen szalmakalapot vegyél!; nem akkor kell beszerezni valamit, amikor már feltétlenül szükség van rá, hanem jóval előbb.
Papbarátság szalmatűz; a papokkal való baráti viszony nem szokott tartós lenni.
Ha ily drága a szalma, hogy leszen a széna!?; ha a rossz is ilyen sokba kerül, mennyibe kerülhet a jó!?
Hamar fellobban, mint a száraz szalma; nagyon lobbanékony, hirtelen haragú.
Szalma neki, nem szalonna!; nem érdemli meg a jót, örüljön neki, ha bármit kap.
Nem szalmán telelt; jó húsban, jó erőben van.
Rossz szalmán alszik, fekszik; nem kedvez neki a szerencse.
Szalmájára nézve; külsejét – termetét, öltözetét – tekintve.
Egy szál szalmát se tesz keresztbe a házban; semmit sem dolgozik, semmit sem segít az otthoni munkában.
Mintha szalmát rágna; kelletlenül, kedvetlenül tesz, végez valamit.
Ráteszi valakire a karácsonyi szalmát; célba veszi.
Üres szalmát csépel; úgy beszél, hogy semmi érdemlegeset nem mond vagy hiábavaló munkát végez.
A szalma könnyen lángra lobban, de hamar elalszik; a hirtelen fellobbanó lelkesedés rendszerint hamar lelohad.
Előbb szalmán feküdj, aztán párnán!; jobb annak, aki előbb szegény, és azután kerül jómódba, mint annak, aki a jómódból csöppen a szegénységbe.
Szalma legény széna lányt kap vagy Szalma férfi is arany asszonyt érdemel; nem kell azon megütközni, ha valamely legény magánál gazdagabb leányt vesz feleségül.
Szalmakalap, lement a nap; mondják, ha valakinek a fején a hidegek beálltával szalmakalapot látnak.
Csak szalmakopjával szurkál, vív; erőtlenek, nem meggyőzők az érvei.
Többet ér a szalmakunyhó, hol nevetnek, mint a palota, hol sírnak; inkább egyszerű körülmények között éljen az ember, de boldog legyen, mint hogy boldogtalanul dúskáljon a jólétben.
Nem szalmaszál, hogy elhányd!; becsüld meg, mert értékes holmi!
Még a szalmaszálba is belekapaszkodik; kapva kap a legkisebb biztatáson, reménységen is.
Ez se szalmaszálon szítta; jól beivott.
Egy szalmaszálat sem tesz keresztbe a másikon vagy Egy szalmaszálat sem mozdít meg; semmit sem tesz valaminek az érdekében vagy nem dolgozik, csak lustálkodik.
Szalmatuskó a fejében; tudatlan, buta.
Szalmatűz, deákbarátság hamar tart [Deákbarátság szalmatűz; Papbarátság szalmatűz]; a diákok (, ill. a papok)
barátsága nem tartós.
Szalmatűz fellobban, hamar is odavan; a hirtelen fellobbanó lelkesedés rendszerint gyorsan le is lohad.
Szalmatűznek szene is hitvány; a rövid ideig tartó lelkesedésnek, nekibuzdulásnak, nem sok az eredménye, kevés a haszna.

Zene: Kovács Kati – Szalmaláng.