KURKA – állat (családnév) pulyka
(Fotó: pulyka)
pulyka J. a tyúkkal rokon, nagy testű háziszárnyas; Meleagris gallopavo.

• Balassi Bálint egyik – a mókusnál már idézett – versében bukkan fel a szó 1589–1591-ben: „Friss fehér póka…”. 1597-ben pokat, 1627-ben puika, 1647-ben pulykát, 1763-ban pojka (TESz.), 1834: póka (Kassai), 1838: sarjú-póka ’egyazon évi második költésből való pulyka’ (Tsz.). Nyelvjárásainkbnn ÚMTsz.: púka | Nyr. 5, 10, 11, 17 és 19: ua. | Nyr. 17: polka | uo. 8: pulka | MTsz.: pák | Nyr. 3: kurka | uo. 10: kurkan.

Vitatott eredetű szavunk. Alighanem állathívogató puj, puly, pul szavakból alakult származékszó -ka kicsinyítő képzővel (mint a csirke is), kevésbé valószínű, hogy a páva lett volna egy hasonló képzés alapszava. Adatolható egy (érdekes módon távoli) szláv nyelvben is; vö. blg.пуйка’ua.’(W.).

Arany János részletes természetrajzi hűséggel írja le az ingerült pulykát A Jóka ördöge című versében:

Láttad-e a pulykát, ki magas szeméten

Gőgösen országol, mint királyi széken,

Legkisebb bántásra, legcsekélyebb gúnyra,

Mirígytelte nyakát, a midőn felfúja?

Vérszín pötyögője, haragtűzben égve,

Mikép megyen által szép világos kékbe?

Mikép játszik újra halaványas zöldet?

És mikép kotorja szárnyával a földet?

♦ A pulyka a legnagyobb testű baromfifajta. Őse az Észak-Amerikában ma is megtalálható vadpulyka. Háziasítása a Kr. e. I. évezred elején kezdődhetett,
valószínűleg mexikói indián népeknek köszönhetően. Írásos bizonyítékok szerint Európába a spanyolok hozták be. Hazánkba török közvetítéssel került a XVI. században, II. Lajos király említi is egyik levelében, amit a milánói herceg követének írt. A Duna–Tisza közén a magyar parlagi pulyka két színváltozata,
a fekete és a fehér terjedt el, de a nagyobb testű és a jobb tollhasznosítású fehér lassan kiszorította a feketét. Dél-Magyarországon és Boszniában pedig
a harmadik változat volt kedvelt, a rézpulyka. A XX. század elején megnőtt az Amerikából újabban behozott és nagyobb testű bronzpulyka szerepe, és kezdte
kiszorítani a hagyományos fajtákat. A pulyka volt az 1621-ben az Újvilágba érkező telepesek első vadászzsákmányainak egyike, s a hagyomány szerint az első hálaadás napi vacsorára sült pulykát készítettek. Az Amerikai Egyesült Államokban ezért ma is elképzelhetetlen egy hálaadásnapi vacsora a hagyományos sült pulyka nélkül.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Kurka Mihály 48-as honvédhuszár; állítása szerint: a segesvári csata után Petőfit felvette a lovára, de a szabadságharcos-költő önszántából leszált róla, s azután több hír nem szólt róla.

Zene: -