KOPÓ – állat (családnév) erdélyi kopó
(Fotó: erdélyi kopó)
kopó J. a vadat felhajtó vadászkutya.

• Első írásos felbukkanása személynévben, 1237-ből származik (OklSz.), köznévként a XVI. századból adatolható: koposzaiuk (MNy. 3). 1788-ban koppó (Dugonics 1791). Nyelvjárási alakváltozata az Ormánságban MTsz.: kofó.

Szófajváltás eredménye. Származékszó, a kap ige kop változatának -ó melléknéviigenév-képzővel ellátott alakja főnevesült. Eredeti jelentése ’elkapó, megfogó, megragadó’ lehetett (TESz.). Több más nyelvben is a vadászatra, a vad követésére, elfogására szolgáló szavakkal alkotott a neve; vö. fr. chien courant, ol. cane da caccia, ném. Spürhund (uo.). A magyar kopó nevet átvette néhány szomszédos nyelv, pl. ro. copói, szlk., szbhv. kopov, kárpukr. kapov ’vadászkutya, kopó’. Az erdélyi kopó angol neve transylvanian bloodhound (W.).

Gúnyos értelemben ’rendőrkopó, detektív’ jelentése is van a magyarban.

♦ A kopó ősi vadászkutya. Szerepe a vad megkeresése, felverése, üldözése, a vadászok felé terelése. A kopóval való vadászatnak több formája is elterjedt az évszázadok folyamán. A klasszikus kopózás, falkavadászat volt a legelterjedtebb. Az erdélyi kopó a legveszélyeztetettebb helyzetben lévő Magyarországról származó kutyafajta. Már a honfoglaló magyarok előszeretettel használtak a vadászatokon kopókat segítőnek, s amikor megérkeztek a Kárpát-medencébe, ezek a kopók keveredtek az itt élő népek kutyáival, köztük a kelta kopóval. Az Árpád-házi királyok idején alakult ki a mára kihalt pannon kopó, amely az erdélyi kopó és a magyar vizsla elődje. Kopókat a Képes krónika miniatúráin is ábrázoltak. A magyar királyok, nemesek is szerettek kopókkal vadászni, a magyar nemesi udvarhoz hozzátartozott a kopófalka. A XIX. században az erdélyi kopó meglehetősen elterjedt volt. A két világháború között is népszerű, de az 1947-ben
hozott román rendelet kiirtandó dúvadnak minősítette a többi kopóval együtt, s ezzel szinte halálra ítélte a fajtát. Az erdélyi környezeti viszonyok a
kopót szívós, bátor kutyává tették. Igénytelen és alkalmazkodó.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -