KOPÁCS – állat (családnév) tarkaharkály
(Fotó: tarkaharkály)
fakopáncs J. tarkaharkály.

• Fábián már említi így, 1799: Kopáts.A népnyelvben KissMad.: kopáncs, kopács, fakapács, fakopácsoló, fakopogtató (vö. ang. Woodpecker), fakoppogató, fakopogatú, fakopogtató madár, fakapagtató, kërëgkoppogatu | Nyr. 10: fa-kopáncs | uo. 18: fa-kotogató | MTsz.: cigány-kopagtató | Tsz.: 1838: fa-tetü.

A név onnan származik, hogy a harkály erős csőrével a fákat kopogtatva keresi élelmét. Hasonló a névadási szemlélet háttere favágó, kurta kalapács (R.
1793: Grossinger), kis kalapáts, favágittómadár, favágómadár (vö. ném. N. paumheckel /KissMad./), fadoktor, favagdacs, fákorvossa, ácsmadár elnevezései
esetében. A hangutánzó igék családjába tartoznak az összetétel kopáncs stb. utótagjai, elvonással képzős alakulatok, elvonások a kopácsol igéből, illetve
melléknévi igenévi származékok a megfelelő igéből. A balkáni tarkaharkály ’Dendroocopus syriacus’ korábbi neve szíriai fakopáncs volt (uo.), a lat. Szaknyelvi terminus fordítása. Balkáni fakopács társnevét ugyancsak egyik előfordulási helyéről kapta.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: Kopácsi Alkalmi zenekar.

Hang: fekete harkály (természet).