KOMORKA – állat (családnév) farontó komorka
(Fotó: farontó komorka)
Család: KOMORKÁK – Fam: Serropalpidae
A család jellemzője, hogy az idetartozó fajok állkapcsi tapogatójának utolsó íze nagy. Száraz, korhadó és elgombásodott fákban, fagombákban fejlődnek. Az imágók ugyanitt, vagy lombon, virágokon találhatók, gyorsan mozgó, fürge állatok. Hártyás szárnyuk jól fejlett.

Farontó komorka
Serropalpus barbatus Schaller
Leírás: Teste hosszú, emlékeztet a pattanóbogarakra. Gesztenybarna, a testhez símuló sárga szőrözettel. Szeme nagy, durván recézett. Csápja hosszú, tapogatói és lábai vörösek. 8–18mm. Álcája a lisztkukachoz hasonló de nem annyira kitinizált.
Elterjedés, életmód: Magyarországon a hegyvidéki fenyőerdőkben szórványosan előfordul, de nem gyakori. A bogár éjszaka repül, petéit gazdanövényei, a luc- és jegenyefenyő kéregrepedéseibe rakja. Schwenke (1974) szerint előjött vörösfenyőből és tölgyből is. A kikelő álca folyton vastagodó és rágcsálékkal kitöltött menetet rág a fában. A menetek hossza: 5–7 cm. A fatest külső részén bábozódik. A kifejlett bogár kirepülési nyílása köralakú, átmérője 1,5–4,2 mm, a Sirex-fajok nyílásaihoz hasonló. Generációja 2 vagy 3 éves. A fakereskedők gyakran elhurcolják, és a legváratlanabb helyeken jelenik meg. Erdészeti szempontból egyetlen komolyabb kártételt említ a szakirodalaom: A Vogézekben mintegy 250 db jegenyefenyőn 80 db/törzs mennyiségben fordult elő (Schwenke, 1974).

Fémkék komorka
Melandria caraboides Linné
Syn: M. caerulescensPetri
Leírás: Fekete, kékesen fémfényű. A szárnyfedőkön 8–10 barázda és borda található, amelyek csaknem a szárnyfedő tövéig érnek. Szárnyfedői hátrafelé kiszélesednek és ellaposodnak. 10–15 mm, nagytestű faj.
Elterjedés, életmód: Európai faj. Magyarországon a hegy- és dombvidéken is elterjedt, gyakori faj. Álcája öreg, korhadt lombfa tuskóban fejlődik.

Kétalakú komorka
Osphya bipunctata Fabricius
Leírás: Teste megnyúlt párhuzamos, meglehetősen domború. Szárnyfedői elől durvábban pontozottak, lesímuló sárga szőrözettel borítottak. Ivari dimorfizmust mutat, a hím hátulsó combja bunkószerűen megvastagodott. 5–11 mm.
Elterjedés, életmód: Egész Európában előfordul. Magyarországon mindenütt elterjedt. Erdőszegélyeken, cserjés hegyoldalakon, ligetes erdőkben virágzó tölgyfán, kőrisen, galagonyán olykor tömegesen található.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -