KOCSORD - növény (családnév) sziki kocsord
(Fotó: sziki kocsord)
A sziki kocsord vagy orvosi kocsord (Peucedanum officinale) a zellerfélék közé tartozó védett növényfaj, a nagy szikibagoly lepkefaj egyetlen gazdanövénye Magyarországon szikes erdei tisztásokon, üde szikes gyepeken található meg. Nagy termete, szálas levele, vastag gyökerei vannak.
Élőhelye:
Magyarországon elsősorban a sziki magaskórós társulásokban fordul elő, amely főleg sziki tölgyesek tisztásain és szegélyén, valamint a nagyobb alföldi folyók egykori árterének különböző mértékben kiszáradt és elszikesedett gyepeiben található meg. A harmadik tipikus élőhely az Északi-középhegység déli lejtőin, gyakran egykori szőlők helyén kialakult félszáraz gyepek, többnyire lejtősztyepprétek területén, többek közt a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területén is előfordul. Míg az erdősztyepp-jellegű sziki tölgyesek szélein-tisztásain található sziki magaskórósok környezetvédelmi szempontból stabil élőhelynek tekinthetők, addig a második csoportba tartozó gyepek fajösszetétele jelentősen változhat, a sziki kocsordot kiszoríthatja a réti őszirózsa (Aster punctatus), amit a megfelelő időben történő kaszálás akadályozhat meg.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -