KÓBLER – állat (családnév) tavi pisztráng
(Fotó: tavi pisztráng)
pisztráng J. főleg hegyi patakokban élő, pettyes mintázatú hal; Salmo.

• Első írásos említése 1395 k.: pistrang (BesztSzj.). Mátyás király szerette az ’aszalt’, azaz a szárított pisztrángot. Kazay Alberthez 1462-ben írott
levelében Galeotto Marzio kéri ezeket a halakat a király számára: „Insuper etian rogamus, quod querere faciatis piztrang et edam velitis assatas dirigere
regi nostro…” (Hal. 1983: 11). 1493-ban pystrang (OklSz.), 1590: piztrang (SzikszF.), 1604: pistrang (MA.), 1728: pisztráng (Comenius). A népnyelvben MTsz.: pisztrang (Erdély).

Szláv jövevényszavunk. A magyarba átkerült szláv pьstrogь alak (X. század körül) az adatok szerint pisztrung > pisztrong > pisztrang fejlődésen ment keresztül (TESz.). Az -á- hangú változat egy 1788-i adat szerint (MNy. 5) dunántúli. Az ott nem honos halfaj neve csak hallomásból lehetett ismeretes, könnyen átalakulhatott. A szláv szavak csoportja (le. pstrag, cs. pstruh, szbhv. pastrva, szlk. pstruh, ukr., or. pestrjuha, szln. pestroga, blg. pastarva /RF./) az ősszláv pьstrogь vagy pьstrogьa a ’tarka’ jelentésű pьstrь melléknévre vezethető vissza (REWb.). A magyar névben az első szótagi -i- ejtéskönnyítő hang szerepű. A ro. păstrăv
(EL.) szintén idetartozó.

A szivárványos pisztráng színezete alapján kaphatta nevében a jelzőt, testén színes foltok láthatók. Amerikából importálták Európába, itt kapta a ném.
Regenbogen jelzőt, ami magyarra fordítva szivárványos szóként csatlakozott a halnévhez. A tavi pisztráng ’Salmo trutta lacustris’ román neve is păstrăv
de lac. Társneve a népnyelvben a halhuszár (ÚMTsz.) és a kóbler (MNy. 40), az utóbbi ismeretlen eredetű tájszó a Sárközből. Illánka a Salmo trutta lacustris
(Halh.; R. 1794: Ilánka /Grossinger/, 1868: illánka /Kreszn./) neve, németből átvett, később kiveszett szaknyelvi szó; vö. ném. Illanke ’ua.’ (VNAE.),
a tavi pisztráng (Seeforelle) nyelvjárási neve.

♦ Hazánkban a sebes pisztrángot két kisebb pisztrángos gazdaságban, Lillafüreden és Szilvásváradon tenyésztik. A szakirodalomban számos följegyzést olvashatunk a Balatonban, illetve a Dunában, Tiszában fogott sebes pisztrángokról. A szivárványos pisztráng ikráit Magyarországra 1885-ben hozták be, következő jelentős importjára 1975-ben került sor. Kiváló horgászhal mindkettő. Húsuk egyike a legízletesebb halhúsoknak, szálkájuk alig van. Szivárványos pisztrángból 1975–1976-ban
telepítettek az Ódörögdi Pisztrángtelepen jelentős mennyiséget. (Ez a telep 1990 végén – miután a bányászati célú vízkiemelések miatt vízutánpótlása megszűnt
– bezárt.) A tavi pisztráng a sebes pisztrángnál erőteljesebb és jóval nagyobb, a 10–15 kilogrammos példányok sem ritkák, de a 30 kilogrammot is elérheti.
Igen szép a színezete. Háta zöldeskék, oldalai és hasa ezüstösek, testén fekete foltok látszanak. Hegyi tavak lakója, ahol a fiatalok rovarlárvákkal, az
idősebbek, ragadozók lévén, halakkal táplálkoznak.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -