KÉREG(BOGÁR) – állat (családnév) rőtlábú kéregbogár
(Fotó: rőtlábú kéregbogár)
Rőtlábú kéregbogár
Hymenalia rufipes Fabricius
Leírás: Teste megnyúlt tojásdad alakú, vörösbarna színű, sűrűn szőrös. Szőrözete sárga. Feje széles, szeme nagy. Csápja hosszú és vékony. Lábai is vékonyak. Az előtor háti oldala élesen szegélyezett, 8–9 mm.
Elterjedés, életmód: Egész Európában elterjedt. Magyarországon a hegy- és dombvidék erdeiben elterjedt, gyakori faj. A bogarak lomblevelű fákon, virágzó cserjéken találhatók. Éjszakai állat, nappal megbújik a fák kéregrepedéseiben, száraz ágak elvált kérge alatt. Az erdészeti fénycsapdák adataiból tudjuk, hogy rajzáscsúcsa július közepén várható, és a legnagyobb tömegben a Duna–Tisza közi csapdákból kerül elő (Bugac, Tompa) (Tóth, 1975).

Vöröshátú kéregbogár
Pseudocistela ceramboides Linné
Leírás: Fénytelen fekete, szárnyfedői narancsvörös színűek. Előtora kissé keskenyebb, mint a megnyúlt, ovális szárnyfedők, előrefelé elszűkül és elöl nem szélesebb, mint a feje. Felülete lesímuló aranysárga szőrözettel fedett. 10–12 mm.
Elterjedés, életmód: Egész Európában és Magyarországon is elterjedt, de ritka faj. Tölgyeseinkben a fák száraz, leváló kérge alatt, gombás ágakban, korhadékban található. Lisztkukac szerű álcája tölgy és gesztenye korhadékban él (Kaszab, 1957).

Gyászos kéregbogár
Gonodera luperus Herbst
Leírás: Fényes fekete, a csápok töve, lábai és tapogatói rozsdavörösek. Csápja eléri a test félhosszát, szemei nagyok. Szárnyfedői pontozottan rovátkoltak. Lábai vékonyak. Teste hosszú, tojásdad alakú, 6,5–9,0 mm.
Elterjedés, életmód: Egész Európában előfordul. Magyarországon a hegy- és dombvidék erdeiben, erdőszegélyeken mindenütt gyakori. Különösen a virágzó tölgy és gesztenyefákon, kőrisen és mindenféle cserjén néha tömegesen lép fel.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Cholnoky Jenő - A szilárd kéreg fizikai földrajza

Zene: A csizmámon nincsen kéreg – magyar nóta