KENDERICS – állat (családnév) kenderike
(Fotó: kenderike)
kenderike J. piros begyű kis pintyféle énekesmadár; Carduelis cannabina cannabina.

• A név szótörténeti adatai: 1538-ban kenderika (TESz.), 1708-ban kenderike (PP.). További szótörténeti alakjai: kenderitze, kendelitz, kendelitze, kenderke,
kenderke-madár, kendёricz, kendёricze, kenderi (KissMad.). A népnyelvben MTsz.:1840: N. kenderice,kenderics | CzF.: kendёrike | ÚMTsz.: kendörice, kendörics.

Származékszó, a TESz. szerint a kender növénynévből alakult a magyar állat- és növénynevekben gyakori -ike képzőbokorral. A névadási szemlélet háttere
az, hogy ez a madár kizárólag magvakkal, legszívesebben kendermaggal táplálkozik. Más nyelvekben szintén hasonló a neve, a ’kender’ jelentésű alapszóval képzett névvel jelölt a madár; vö. 1621: lat. cannabeus (MA.), ném. Hänfling, cs. konopka, szlk. konőpka, konőpkár, or. konopljanka (TESz.).

Még korábban felbukkanó neve a kendermag sinö madar (1533: Murm.), Këder mag szinö madar (1590: SzikszF.), kender szem madar (1577: KolGl.). A homoki kenderike (KissMad.) nevének jelzője a madár sárgásszürke tollazatára utal. A görling társnév jövevényszó; vö. ném. Grünling ’zöldike’ (uo.). Szintén a németből való a népnyelvi hanefelli (ÚMTsz.); vö. stájer Hanefel, Haneferl ’ua.’ (KissMad.). A kenderike népnyelvi neve még a zsezse.

♦ A kenderike hazája majdnem egész Európa. Közép-Európában mindenütt közönséges, de leggyakoribb a dombos vidékeken. A pintyfélék között talán a legkedvesebb és legvonzóbb, ráadásul kiváló énekes. Fiatalon fogságba kerülő hímek más madarak énekét is könnyen megtanulják, sőt rövidebb dalok fütyülésére is megtaníthatók.
A szerencsétlen sorsú Mária Antoinette királyné 1783-ban állítólag olyan kenderikét kapott ajándékba, amelyik a „Didó”-opera összes áriájából tudott idézni.
Magyarországon gyakori madár, amely éppen úgy előfordul az alföldeken, mint a dombvidéken. Kertekben, gyümölcsösökben, fasorokban, parkokban szeret tartózkodni,
inkább keresi, mint kerüli az ember közelségét. A Balaton mentén sokszor fészkel a szőlőkben, igen hasznos, mint rovar- és gyompusztító munkás.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -