KELE – állat (családnév) fehér amur
(Fotó: fehér amur)
amur J. Ázsiából származó, ízletes húsú növényevő hal; Ctenopharyngodon idella.

• A szótörténethez érdekes megemlíteni a Halászat című szaklap szerkesztősége és az Országos Halászati Felügyelőség 1965-ben hirdetett pályázatát a meghonosított növényevő halak magyar elnevezésére, melyre 113 szóajánlás érkezett. A Halászat pályázatának eredményhirdetésére a folyóirat 1966. évi 2. számában került sor, a fehér amur neve amur lett. A sajtóbeli közleményekben többnyire az amurt helytelenül, hosszú ú-val írják (az -r nyújtó hatásának következményeként). Más nyelvekben is megvan az elnevezés; vö. ném. weißer Amur ’ua.’ (SE.), schwarzer Amur, or. csornij amur ’Mylopharyngodon piceus’ (VNAE.), ukr. amur ’ua.’ (FU.).

A Ctenopharyngodon idella a fehér amur (VNAE.), a Mylopharyngodon piceus pedig a fekete amur (uo.). Népnyelvi neve uo.: amuri koncér | MoH.: amuri kele ’ua.’. Az amur halnév azonos a távol-keleti Amur folyó nevével, ott, s annak vízrendszerében elterjedt ez a faj. (Az Amur Oroszország és Kína határfolyója.) A származás helyét jelölő tulajdonnév köznévvé válása állatnévként nem ritka.

Eleinte az angolszászból fordított (Chinese carps) kínai pontyok nevet használták. A fordításirodalomban az amurra először a fűevő ponty nevet alkalmazták 1958-ban (Hal. 1984: 1). A fűevő hal, fűhal, fűponty (MoH.) a növényevő amur találó neve, német mintára alkotott; vö. ném. Graskarpfen ’ua.’ (SE.). Megvan az angolban is, a fehér amur neve grass carp (W.), azaz ’fűponty’. Más szerzők a fehér amur nevet használták, ez az or. belíj amur fordítása. A zöldponty (MoH.) név a növényevő hal elavult szakirodalmi neve.

Szintén a folyó neve a névadás alapja az ukr. aмур (риба), alb. amuri I bardhe, gör., hv. amur, kirg. ak амур, litv. baltasis amūras, perzsa amoor (EL.) terminusok esetében. Az amurponty összetétel is használatos néhány nyelvben; vö. fr. carpe amour, ném. Amurkarpfen (uo.). A fehér amur szó szerinti megfelelője az ang. white amur, ném. weißer Amur, fr. amour blanc, or. белый амур(uo.) fajnév. A fűponty szó szerinti megfelelője az ang. grass carp, ném. Graskarpfen, dán graeskarpe, holl. graskarpen (uo.) elnevezés. Az újlatin nyelvekben a ’növényevő ponty’ kifejezést is megtaláljuk; vö. ol. carpa erbivora, sp. carpa herbívora, fr. carpe herbivore (uo.). A származásra utaló ’kínai ponty’ név is használatos a sp. carpa china, fr. carpe chinoise (uo.) esetében.

♦ Kína északi részén és Szibériában őshonos. Izmos, torpedó formájú testéhez képest viszonylag kicsi a feje, nagy szemei a fejen alacsonyan ülnek. Növényevő faj, lárvái az első hetek zooplankton- és szúnyoglárva-fogyasztása után hamar rátérnek szinte minden vízinövény fogyasztására. Ez adja gazdasági jelentőségét is, mivel gyors és gazdaságos növekedése, jó húsminősége mellett a túlszaporodott vízi növényzetű tavak tisztítására használják. Túlszaporodása esetén azonban nagy károkat okozhat a nádasokban, más fajok gyakori ívóhelyén.

Már a VII–IX. században tenyésztették kínai tógazdaságokban az amurt. Ma egyike a világ gazdasági szempontból legfontosabb édesvízi halainak, valamennyi földrészen megtelepedett. Folyamatosan növekszik az amurt tenyésztő országok és halgazdaságok száma. A magyarországi vizekbe 1963-ban engedélyezte a Földművelésügyi Minisztérium a növényevő halak betelepítését. Négy faj azóta nagyon elszaporodott nálunk.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: Amuri partizánok