KAKICS - növény (családnév) közönséges nyúlparéj
(Fotó: közönséges nyúlparéj)
Közönséges nyúlparéj. Chondrilla juncea L. – (Apró katáng, bajuszczímnyelvű fű, daruláb (fiatal hajtásai), disznókék, erősítő fű, kakics, káka, pápalátófű, porczogó saláta, szeretetre hajtó fű. – Term. r.: Fészkesek. Compositae.) – Évelő. 60–120 cm. Szára erősen ágas és kemény sertéktől többnyire szúrós. Tőlevelei szálasak vagy lándsásak, rendesen épek; a legfelsők keskenyszálasak. Fészke keskenyhengeres; virága sárga; a termés ötbordájú, csőre öt lándsás tüskével. Terem parlagokon, útak szélén, szikár dombok oldalain, a legészakibb vármegyék kivételével, az egész országban.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: -

Zene: -