CINKA – növény (családnév, leány keresztnév - régi) méreggyilok
(Fotó: méreggyilok)
A Cinka régi magyar utónév.
Névnapok: nincs.
Gyakorisága: nem gyakori.

méreggyilok J: száraz erdőkben élő, fehér virágú mérgező növény; Alexitoxicum vincetoxicum. vadpaprika J: méreggyilok.

Társneve a cinka, méreggyőző, méregölő, Szent Lőrinc füve. Az egész növény mérges.
Ebfojtófű (R. 1833: Dankovszky, 1868: Ballagi, 1893: Pallas) neve is
a növény súlyosan mérgező voltára utal. Ballagi Mór szótára szerint ’az ebekre mérges hatást gyakorló növény’. Csapó József (1775) azt írja a növényről,
hogy „dühös eb, kit megmart, igya gyakran e fű gyökerének főtt vizét”. Minden bizonnyal Dankovszky Gergely vette át – tükörfordítással – a németből; vö.
Hundswürger, mely a latin cynanchum (< görög kyon, kynosz ’kutya’; anchein ’fojtani’) szó folytatója. További társneve a fecskegyökér (R. XVIII. század: Nyr. 85, 1807:MFűvK., 1843: Bugát, 1864: CzF., 1869: Math. és TermTudKözl., 1872: FKézK., 1894: Pallas), mely németből való tükörszó, fordítással került a magyarba; vö. német R. 1745: Schwalben-wurtzel, mai Schwalbenwurtz. Átvette a román is: rînduniţă’Cynanchum vincetoxicum’. A névadás szemléleti háttere az, hogy a növény hüvelyes termésében gyapjas, széles magvacskák vannak, amelyek, ha megérnek, a füsti fecskéhez hasonlítanak.
Vincetoxicum, azaz ’méregölő fű’ neve onnan származik, hogy a növényt korábban pestis ellen használták. Az összetétel a ’győzz!’ jelentésű latin vince
és a toxicum ’méreg’ szavakból alkotott.
Fehér, kissé sárgás virágai, átellenes levelei, de még zöld termései is a hegyes paprikára emlékeztetnek, ezért vadpaprikának is hívták.
A virág érdekes tulajdonsága, hogy a nektárkereső rovarok szipókájukkal egy szűk résbe jutnak, amelyből csak akkor tudnak kiszabadulni, ha a virágporcsomókat magukkal húzzák. Némelyikük úgy becsípődik, hogy a szabadulási kísérleteknél halálosan megsérül.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Irodalom: Jókai Mór – Szeretve mind a vérpadig (Cinka Panna)

Zene: Czinka Panna vagy Cinka Panna (Sajógömör, 1711–1772) legendás magyar cigányzenész, virtuóz hegedűs, az első mai értelemben vett cigányprímás.