RÓKA FOGTA CSUKA (Természet adta)



Afrika körvonala
(Fotó: a Föld; Afrika körvonala.)

Előszó


Magyarországon mintegy 1230 olyan családnév fordul elő, melyet ezernél többen használnak. Ez az összlakosság kétharmadát érinti. A további egyharmad közel százezer családnév között oszlik meg. Az anyakönyvezhető leány és fiú keresztnevek száma meghaladja a négyezer-kétszázat (2020. január 1).
Eme sajátos „névgyűjtemény” célja: rávilágítani a természet és az ember szoros kapcsolatára; mélyebb ismeretet adni a minket körülvevő környezetről; rálátást nyújtani a névadásban rejlő lehetőségekre és fonákságokra; általa szórakoztatva tanulni.
Állat, növény és gomba nevéből származó vagy névazonosság alapján, valamint földrajzi névből vagy fogalomból származó vagy névazonosság alapján, Magyarországon előforduló családnevek és anyakönyvezhető leány és fiú keresztnevek gyűjteménye. 1. Az állatnevek az állattanban előforduló nevek szerint vagy népies nevük alapján. Nem vettem figyelembe az állat nemére és korára vonatkozó neveket pl.: bika, csirke. Továbbá nem kerültek bele az állatok becéző nevei pl.: evetke, őzike. Viszont jelentés azonosság esetében az eltérő nevek a gyűjtemény részévé váltak, pl.: farkas, ordas. 2. A növénynevek a növénytanban használt nevek szerint vagy népies nevük alapján. Továbbá figyelembe vettem a terméseket, virágzatokat és a fűszernövényeket. Az összetett nevek esetében a magyar helyesírás szabályait alapul véve, pl. a "virág" stb. végződésű összetett nevek nem kerültek rögzítésre. 3. A gombák esetében helyesírás szempontjából eltekintettem az összetett szó második tagjától pl.: róka(gomba). 4. A földrajzi nevek és fogalmak esetében a természet emberkéz által megváltoztatott nevei nem kerültek beválogatásra, pl.: szántó. Továbbá nem került bele a "parlag" sem, mert az következménye a földművelésnek. Főbb csoportok: domborzat, vízrajz, időjárás, mérsékelt égöv.
A névgyűjtemény témakör érdekességén túlmenően, a Föld élővilága - a szisztematikus keresés következtében – meglepően széles körben tárul fel előttünk. Általa régen elfeledett ismeretek újulhatnak meg bennünk. A magamfajta „műkedvelő” emberek számára egy igazi biokánaánt teremt.
Az összes szócikk tartalmaz egy vagy két fotót (pl. borz néven két egymástól eltérő állatra találtam), de hanggal jellemzően az „állat” és a „földrajz” csoportosításba tartozó szócikkek egészülhettek ki.
A tőlem telhető legnagyobb alapossággal kutakodtam, de óhatatlanul akadhatnak olyan, leginkább családnevek, de akár anyakönyvezhető leány és fiú keresztnevek is, melyek elkerülhették a figyelmemet.
A családnevek beazonosítására a Hungaricana és az Arcanum gyűjteményeket vettem igénybe. A tartalmi részek kidolgozásában a Wikipédia szócikkeire alapoztam. A hangillusztrációk saját hangfelvételek.