: SZÉTRAJZÓ ALAPÍTÓK — egyhelyben topogva (2022.)

A tudomány mai állása szerint, az emberiség ősmagja a mai Etiópia területéről rajzott szét. A családmagot pár százan képviselhették. Ők még közeli rokonai voltak egymásnak, mondhatni, népes családot alkottak. Talán ez lehetett az egyetlen egy pillanat az emberiség történetében, amikor relatív békesség honolt a tagjai között. A térben szétrajzó, az éghajlathoz, a domborzati viszonyokhoz, és még sorolhatnám tovább, hogy még mi máshoz is alkalmazkodva, egymástól eltérő fejlődési úton indultak el a különböző csoportok. Jelentős eltérések keletkeztek közöttük: nyelvben, létszámban, fejlettségben, gazdagságban, harciasságban. Teret nyerhetett a bizalmatlanság. A másiktól valamit erővel megszerezni beidegződést még az állatvilágból hozhattuk magunkkal... — és napjainknál tartunk.

Ma egyetlen egy államalkotó nép sem fordulhat elő olyan területen, ahol előttük nem éltek volna más népcsoportok. Egy-egy mai ország területéről az elmúlt több tízezer év alatt számtalan közösség tűnt el, erőszak árán. A jelenlegi országalkotó népek így egy hatalmas véráztatta sírdomb tetejéről, továbbra is eltérő módon itélik meg a világban zajló eseményeket. Talán nem véletlenül van ez így. Jellemzően, mindegyik országban a legkiemelkedőbb történelmi alaknak a legnagyobb hódítót szokták megnevezni. A történelmi logika alapján továbbfolytatódik az emberiség vértől csöpögő története. Ellene patikaszer lehetne a vallás, de a különböző hitbéli teóriák egymásnak nem tejtestvérei. Egyazon anyaszentegyházhoz tartozó hívek gyakran indultak papi áldással egymás ellen csatába. A legvéresebb vallásháborúk pedig mindig a támadó fél egekbe felmagasztalt istenének nevére hivatkozással történtek.

A második világháború után pár évtizedig az atomfegyver árnyékában abban reménykedhettünk naivan, hogy a világban, de legalábbis a fejlettnek mondott vagy gondolt részében, végre kialakul egy hosszú távú területi stabilitás. Nem így lett, mert az emberiség nem képes önmaga kárán tanulni. Ennek okát alapvetően az evolúció törvényével igazolnám: az erősebb, a rátermettebb, a rafináltabb, a helyzethez jobban alkalmazkodni képes marad életben, és szaporodhat. Az evolúció és a humán ember nem járhat kéz a kézben. Szorosan ide tartozik, hogy mivel minden egyes újszülött ártatlan szürkeállománnyal érkezik közénk, ezért alapvetően a fejébe idővel belekerülő programok fogják meghatározni, hogy mire fog járni a biológiai számítógép, a szürkeállomány. Egy csecsemőnek minden új. Eddig sem volt egyszerű a számtalan dezinformáció miatt, a relatív tisztánlátás képességének elérése. A digitális technológia ugrásszerű fejlődésével ez tovább fog romlani.

Manapság sokan gondolhatják úgy, hogy a feje tetejére állt a világ. Véres összecsapások, és a saját életünkben, a gyakorlatban más eddig nem megtapasztalt politikai termékek borzolják a kedélyeket. A különböző események megítélésében — kellő vitakultúra hiányában — gyakran kapnak hajba, az egymástól eltérő nézeteket képviselő személyek. Továbbra is velünk marad a minden relatív elve.

   Az emberiségre az evolúció szemüvegén át tekintsünk, de az emberarcú ember alakjában testet öltve legyünk a javára!