Vidám napot / székfoglaló...,

Nevessünk vagy sírjunk rajta?

Ez az Észak-magyarországi város régen az öblösüveg-gyártásról is híres volt. A rendszerváltásnak köszönhetően, mára — sajnos — a békaperspektíva egyik legjobb hazai szakembereivé válhattak az itt élő emberek. Hogy közöttük hány bal- vagy jobbkezes található éppen, ezt négyévenként egyszer itt is felmérik: legutóbb a balosok kerültek többségbe.

A város egyik pontján néhány buszra való kifent-kikent nyugdíjas korú polgártárs várakozott csendes lelkesedéssel: lehet, hogy egykor szocialista brigádot alkottak az öblösüveg-gyárban? Mikor észrevettek egy közeledő autókonvojt, amelyet rendőrségi autó vezetett fel, egy láthatatlan karmesteri vagy varázspálca intésére, hirtelenjében bábeli hangzavarba kezdtek. Olyan lelkesedésbe csaptak át, hogy alig fértek bele az őket premier-plánban rögzítő kamera látóterébe. A konvoj fő autója — egy Mercedes kisbusz — éppen a közvetlen közelükben fékezett le. Egy hozzájuk hasonlóan mesterkélten vigyorgó középkorú ember ugrott elő belőle, sportosan. Mintha csak a földijüket üdvözölte volna, olyan nyájasan fordult a mikro-tömeghez. Az erre fel még harsányabbá fokozódó ováció kapcsán, bevillant a nagy ember tudatában, hogy itt bizony helye lenne egy kisebb szónoklatnak. Nem teketóriázott sokáig, és fennhangon egy fölösleges szék után érdeklődött az őt ünneplő tömegtől. Mi sem természetesebb annál, hogy a bányász városban hurrázó nyugdíjas korú tömegbohózat közepén éppen ott volt egy kihasználatlan ülőalkalmatosság: hamarjában elő is került onnan. A fesztelenséget mutató önjelölt szónok felmászott a székre — azáltal valamennyivel kimagaslott a tömegből — és máris ihatták, a jó előre bebiflázott, de spontánnak szánt mondókáját.

Aki pedig még ezek után is tamáskodik rajta, annak érdemes felidéznie ez év március tizenötödikét, amikor a Nemzeti múzeumnál szónokolt ugyan ez az embertársunk. Amikor a beszéde legelején üdvözölte a Lengyelországból ideérkezett barátait, a tömegből felemelkedett egy lengyel zászló, majd a vastaps után végleg eltűnt, nyomtalanul.