Vidám napot / őzek...,

Időben kissé messzebbről rugaszkodom neki.

Hogy az ország melyik táján túráztunk szakadó esőben egykor, most nem jut az eszembe — valahol a Dunántúlon. Az viszont megkérdőjelezhetetlenül biztos, hogy távolról egy állattól származó, de nehezen kianalizálható hangot hallottunk: egy falu közelében járhatunk. Ám, a GPS ezt nem támasztotta alá adatokkal. Később kiderült, hogy a kutyáéhoz hasonlatos ugató hang egy őztől eredt: addig fogalmam nem volt róla, van-e hangja az őznek, és ha igen, vajon milyen lehet az?

A következő két eset alig pár hónap eltéréssel lett a miénk. Párommal a Nagy-Bereg felfedezésére indultunk gyalogosan. A keskeny nyomtávú vonatról leszállva, és túljutva az utunkba eső nagyobbacska majoron, már az egyik csatorna mentén gyalogoltunk. Tőlünk balra vadlesek sora egymást követően, jobbra pedig a nád takarása mögött egy szélesebb vizes árok húzódott. Keveset beszélgetve haladtunk egy vonalban. Fejünk felett a zenitre hágó nyári nap heve vibrált. A revírt tartó madarak sokatmondó hangossága a közelmúltté. Egy helyen egy vadátjáróra bukkantunk, jobb kézről. A csatorna túlsó partjáról ágzörgésre figyeltünk fel. Szótlanul megálltunk, kővé meredve. A bozótosból három őzike bukkant elő, és ereszkedni kezdtek a vízfolyás felé. Alig öt méterre lehetett tőlünk az első állat, amikor felfedezett minket. Hirtelen jobb irányba szökellt, és az őt követő társaival együtt, már el is tűntek a dús növényzet rejtő oltalma mögött.

A következő eset a Pilisben játszódott le. Az országos kék turistajelzést jártuk éppen. Tőlünk jobb kézre átláthatatlan sűrűségű növényzet fedte a tájat. A nihilből egyszer csak több állattól származó ágrecsegés-ropogás zaja késztette még éberebb figyelésre a fülünket. A hang irányába fordulva megálltunk. Számunkra meglepő módon, a zaj felénk irányba egyre erősebbé vált, míg nem, a zöld lombfüggöny takarásából négy őz került elibénk, három méter távolságban. Nem csak ők lepődtek meg rajtunk, de a kezemet fogó párom is alaposan elámult, az őzek előre nem bejelentett megérkezésén: önkéntelenül a hátam mögé lépett, miközben kezével oltalmazóan maga elé húzott engem.