Vidám napot / ki mit kezdene vele...,

Korlátlan kívánság lista teljesülés.

Látszólag értelmetlennek tűnik a felvetés, mert mi mást is kívánhatna mindenki magának, és a szűkebb vagy tágabb környezetében lévőknek, mint a jót, a pozitívumot az előre vivőt. Rosszat én sem szeretnék senkinek sem, de a számtalan jókívánság a végén nem bosszulná meg magát és omlana a fejünk tetejére?

Sokan valljuk, az egyensúly közeli állapotra törekszik minden létező dolog, amely magában rejti a különbözőségek szükségszerű meglétét. Máskülönben pedig, ha pl. a jó kerülne teljhatalomra, ennek elérésével saját magát kioltaná, mivel nem lenne mivel egybevetni és emiatt értelmezhetetlenné válna. Mondjuk, ez volt a filozófiai része.

A gyakorlati oldalról nézve, nagyon leegyszerűsítve. Mivel mindenki egészséges lenne és az újszülöttek közül senkinek nem kéne meghalnia, jelentősen megugorhatna a népesség szám és az életkor is növekedne vele: mindenki számára lenne élelem, ivóvíz. Háborút sem kívánnánk: a szükségszerű áldozatok is életben maradnának. A két példa okán megszűnne a gyógyszeripar és a hadi ipar: sokan válnának állástalanná, és az adó is elmaradna. Melyik macska vagy kutyatulajdonos kívánná kedvence távozását, nem beszélve a szeretteinkről.

Más részt, embert faraghatnánk a képmutató politikusokból, lakáshoz juthatna mindenki, a munka világa kissé kacifántosabb terület már, és az igazságérzet: aki lop, száradjon le a keze; aki hazudik, száradjon ki a nyelve; szemet szemért, fogat fogért — az olasz maffia igazsága szerint — és itt abba is fejezem.  Talán ennyi példa bőven elég hozzá, hogy ne kelljen tovább sorolni. Bármilyen szívfájdító, de a tengernyi jókívánság és a kétesélyes igazságérzet nagyobb káoszt eredményezne a végén számunkra, mint ahogyan — sajnos — történik a maga módján nap, mint nap.

Mérhetetlenül nyomasztó teher érné vele azt az embert, akinek megadatna az összes egyirányú kívánságának beteljesülése. Amennyiben rám testálódna ez a nagyon is kerülendő kiváltság — aközben folyamatosan rám szakadna az önmagammal való meghasonulás nyomasztó terhe — egyszer sem kívánnék vele élni.