: HOL LAKIK AZ ISTEN ÉS AZ ÖRDÖG — irányítószám nélkül (2016.)

Szokták mondani: minden a fejben dől el. Ez nagyon igaz, mert a gondolatnak ott található az önképző köre. Az emberré válás folyamatában a szürkeállomány egyre érzékenyebbé vált. A szó teremtő erejével idővel életre kelt az egy tőről fakadó két, de egymás nélkül nem értelmezhető hitbéli alapú ellenfogalom: isten, ördög.

Vajon mitől függ, hogy — nagy általánosságban véve — ki milyen ember? Alapvetően a benne meglévő lelkiismeret fokától. Nincs mindenkinek élő lelkiismerete, sokakban csak szunnyad. Ebből egyenesen következik számomra, nem lehet olyan emberépítő vagy emberromboló tényező, amivel ne rendelkezne a Földön élő összes ember bármelyike. Ezt saját élettapasztalatom mondatja velem.

Vajon milyen előzmények után juthat el odáig valaki, hogy felismerje, a benne rejlő önmaga felépítéséhez szükséges összes építőkő meglétét?

Vajon minek kell megtörténnie ahhoz, hogy magából fakadóan éljen a benne rejlő lehetőség kiaknázásával, és hasznosításával?

Attól függhet, hogy észrevesszük-e a ráutaló helyzetet, valamint, képesek leszünk-e megfelelően megragadni az adódó pillanatot, és nem utolsó sorban, képesek vagyunk-e a belső erőforrást a magunk épülésének szolgálatába állítani. Amennyiben ez a belső motor lendületet kap, már magától fog munkálkodni bennünk, újabb és újabb ötleteket fog a tudat szintjére megcímezni. A kapott javaslatot magunkévá tehetjük, vagy visszaküldhetjük a feladónak. Nekünk pedig alapvetően csak arra az egyre kell ügyelni, hogy ez az önépítkező folyamat zavarmentes maradhasson. A belső énünkről van szó.

Én az isten és az ördög hollétét magamban tudom. De, ha ezek megtalálhatóak bennem, másokban is ott kell lenniük. Ezeket a fogalmakat nem vagyok hajlandó magamból kivetíteni. Miért? Ami rajtam kívüli építőkő vagy romboló erő, annak magamba fogadására csak egy vagy több áttéten keresztül kerülhet sor, az áttét megmagyarázójának pedig jól körülhatárolható szándéka lehet vele. Attól, hogy valaki magában vagy magán kívülre helyezve találja meg a maga ismerete vagy hite szerinti vélt igazságot, akár mindegy is lehet. A lényeg az, hogy az alapvető emberi értékeket mindegyikőnk lelkiismereti szinten tiszteletbe tartsa, a józan paraszti ész íratlan szabályai szerint.

Miután rögzítettem az összegző gondolataimat, a keresőbe kíváncsiságból beírtam: hol lakik az isten, és az ördög?

tartalmilag idézem az egyik továbbgondolásra való találatot:

A Szent Biblia írott szövegéből kiszámolva, isten 2.270.365 + ember haláláért felelős, míg a sátán — az istennel kötött fogadás következtében, isten jóváhagyásával — tíz hithű személyt pusztított el (jób hét fia, és három lánya).

— Az isten és az ördög egypetéjű sziámi tejtestvérek — egymás nélkül nem létezhetnek.